Công văn 2691/TCT-QLN

Công văn 2691/TCT-QLN năm 2015 vướng mắc trong việc triển khai Thông tư 26/2015/TT-BTC do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2691/TCT-QLN 2015 vướng mắc trong việc triển khai Thông tư 26/2015/TT-BTC


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2691/TCT-QLN
V/v Vướng mắc trong việc triển khai Thông tư số 26/2015/TT-BTC

Hà Nội, ngày 02 tháng 07 năm 2015

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Long An

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 397/CT-QLN ngày 26/3/2015, công văn số 407/CT-QLN ngày 27/3/2015, công văn 1058/CT-QLN ngày 29/7/2014 của Cục Thuế tỉnh Long An về việc xóa nợ tiền thuế, tiền phạt cho các hộ gia đình, cá nhân theo hướng dẫn tại Thông tư số 179/2013/TT-BTC và vướng mắc trong việc xử lý không tính tiền chậm nộp theo hướng dẫn tại Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 của Bộ Tài chính. Về việc này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Tại Khoản 1 Điều 3 Thông tư số 179/2013/TT-BTC ngày 02/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn xóa nợ tiền thuế, tiền phạt không có khả năng thu hồi phát sinh trước ngày 01/7/2007 quy định về điều kiện áp dụng xóa tiền thuế nợ như sau: “Đối với hộ gia đình, cá nhân nêu tại Khoản 1 Điều 2 Thông tư này đáp ứng điều kiện: gặp khó khăn, không thanh toán được số tiền thuế nợ, đã ngừng kinh doanh.”

Căn cứ quy định nêu trên, trường hp những hộ gia đình, cá nhân không kinh doanh hoặc không đáp ứng đủ 03 điều kiện quy định tại Khoản 1 Điều 3 Thông tư số 179/2013/TT-BTC thì không thuộc đối tượng xóa tiền thuế nợ và tiền phạt.

2. Trường hợp các khoản nợ thuế do lập trùng bộ, lập bộ nhưng hộ gia đình, cá nhân đã sang nhượng đất không còn ở địa phươngthì Cục Thuế tỉnh Long An chỉ đạo các Chi cục Thuế phối hợp các bộ phận liên quan rà soát đối chiếu để điều chỉnh lại số thuế lập bộ trùng, số thuế lập bộ sai, trường hợp này không thuộc đối tượng xóa nợ thuế theo hướng dẫn tại Thông tư số 179/2013/TT-BTC nêu trên.

3. Về việc không tính tiền chậm nộp theo hướng dẫn tại Điểm 1 Khoản 10 Điều 2 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 của Bộ Tài chính có quy định: “Người nộp thuế cung ứng hàng hóa, dịch vụ được thanh toán bằng nguồn vn ngân sách nhà nước nhưng chưa được đơn vị sử dụng vốn ngân sách nhà nước thanh toán (sau đây gọi chung là người nộp thuế) nên không nộp thuế kịp thời dẫn đến nợ thuế thì không phải nộp tiền chậm nộp tiền thuế”.

- Tại Điểm 3 Khoản 10 Điều 2 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 của Bộ Tài chính có quy định: "Cơ quan thuế ban hành quyết định về việc kiểm tra tại trụ sở của người nộp thuế, thời gian kiểm tra tối đa là 03 ngày làm việc. Sau khi kiểm tra, cơ quan thuế xác định:

- Nếu người nộp thuế thuộc trường hợp không phải nộp tiền chậm nộp thì cơ quan thuế ban hành thông báo về việc người nộp thuế không phải nộp tiền chậm nộp thuế.

- Nếu người nộp thuế thuộc trường hợp phải nộp tiền chậm nộp thì cơ quan thuế ban hành thông báo về việc người nộp thuế phải nộp tiền chậm nộp thuế (thông báo tiền thuế nợ, tiền phạt và tiền chậm nộp) và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế theo quy định của pháp luật".

Căn cứ vào quy định trên cơ quan thuế phải ban hành quyết định về việc kiểm tra tại trụ sở của người nộp thuế. Hiện nay, Tổng cục Thuế đang xin ý kiến Vụ Pháp chế - Bộ Tài chính đối với quy trình thay thế quy trình Quản lý nợ thuế theo Quyết định số 2379/QĐ-TCT ngày 22/12/2014 trong đó có nội dung: "Cục trưởng Cục Thuế/Chi cục trưởng Chi cục Thuế căn cứ vào tình hình thực hiện nhiệm vụ trên địa bàn, phân công cho bộ phận chức năng trong cơ quan thuế thực hiện kiểm tra đi với trường hợp không tính tiền chậm nộp do sử dụng vốn NSNN nhưng chưa được thanh toán.

Nội dung kiểm tra: kiểm tra các chỉ tiêu tại mẫu số 01/TCN ban hành kèm theo Thông tư 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 của Bộ Tài chính."

Trong thời gian chờ sửa đi quy trình thay thế quy trình Quản lý nợ thuế theo Quyết định số 2379/QĐ-TCT của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế, đề nghị Cục Thuế tỉnh Long An tạm thời giao việc kiểm tra không tính tiền chậm nộp cho Bộ phận Kiểm tra thuế chủ trì phối hợp với Bộ phận Quản lý nợ và CCNT thực hiện để đảm bảo cho việc ban hành thông báo về việc người nộp thuế không phải nộp tiền chậm nộp theo quy định tại Điểm 1 Khoản 10 Điều 2 Thông tư số 26/2015/TT-BTC nêu trên.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Long An biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
-
Phó Tổng cục trưng Phi Vân Tuấn (để báo cáo);
- Vụ KK&KTT;
- Vụ Thanh tra -TCT;
- Vụ Pháp chế -TCT;
- Lưu: VT, QLN (2b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ QUẢN LÝ NỢ VÀ CCNT
Trịnh Hoàng Cơ

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2691/TCT-QLN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2691/TCT-QLN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành02/07/2015
Ngày hiệu lực02/07/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 2691/TCT-QLN 2015 vướng mắc trong việc triển khai Thông tư 26/2015/TT-BTC


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2691/TCT-QLN 2015 vướng mắc trong việc triển khai Thông tư 26/2015/TT-BTC
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2691/TCT-QLN
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýTrịnh Hoàng Cơ
        Ngày ban hành02/07/2015
        Ngày hiệu lực02/07/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 2691/TCT-QLN 2015 vướng mắc trong việc triển khai Thông tư 26/2015/TT-BTC

           Lịch sử hiệu lực Công văn 2691/TCT-QLN 2015 vướng mắc trong việc triển khai Thông tư 26/2015/TT-BTC

           • 02/07/2015

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 02/07/2015

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực