Công văn 2698/BXD-KTTC

Công văn số 2698/BXD-KTTC về việc hướng dẫn xử lý chuyển tiếp đối với hợp đồng tư vấn xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2698/BXD-KTTC hướng dẫn xử lý chuyển tiếp hợp đồng tư vấn xây dựng


BỘ XÂY DỰNG
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 2698 /BXD – KTTC
V/v: Hướng dẫn xử lý chuyển tiếp đối với hợp đồng tư vấn xây dựng.

Hà Nội, ngày 21 tháng 12 năm 2007.

 

Kính gửi:  Viện Pháp y Quốc gia

 

Trả lời công văn số 315/PYQG ngày 04/12/2007 của Viện Pháp y Quốc gia đề nghị hướng dẫn xử lý chuyển tiếp đối với hợp đồng tư vấn xây dựng, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Theo quy định hiện hành đối với các dự án đã được phê duyệt, dự án đang tổ chức thẩm định, dự án đã thẩm định nhưng chưa phê duyệt, dự án đang triển khai thực hiện dở dang thì các công việc tiếp theo thực hiện theo quy định trước khi Nghị định 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005, Nghị định 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 của Chính phủ có hiệu lực thi hành. Trường hợp thấy cần thiết thực hiện các công việc chưa triển khai hoặc đang thực hiện dở dang cho phù hợp với các quy định của Nghị định 16/2005/NĐ-CP Nghị định 99/2007/NĐ-CP thì người quyết định đầu tư xem xét quyết định trên nguyên tắc không làm gián đoạn việc thực hiện dự án.

Theo công văn của quý Viện thì hợp đồng lập Báo cáo Nghiên cứu khả thi xây dựng Viện Pháp y Quốc gia đã được thực hiện và hai bên nghiệm thu từ năm 2003. Tuy nhiên đến năm 2006 dự án vẫn chưa được thẩm định, phê duyệt và đến nay vẫn đang hoàn thiện để trình Người quyết định đầu tư phê duyệt. Như vậy, nếu người quyết định đầu tư quyết định Điều chỉnh, bổ sung dự án cho phù hợp các quy định của Nghị định 16/2005/NĐ-CP Nghị định 99/2007/NĐ-CP thì Chủ đầu tư và Nhà thầu tư vấn tiến hành rà soát xác định những khối lượng thực hiện theo hợp đồng đã ký và khối lượng phát sinh do Điều chỉnh bổ xung hoàn chỉnh dự án, trên cơ sở đó Điều chỉnh giá trị hợp đồng theo các khối lượng phù hợp với từng thời Điểm thực hiện, để làm căn cứ để thanh, quyết toán hợp đồng sau này.

Viện Pháp y Quốc gia căn cứ ý kiến trên tổ chức thực hiện theo quy định.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VP,Vụ KTTC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đinh Tiến Dũng

 

BỘ XÂY DỰNG

VỤ KINH TẾ TÀI CHÍNH

Phiếu trình giải quyết công việc

Ngày trình văn bản:        /    /2007

 

Kính trình:   Thứ trưởng Đinh Tiến Dũng

 

Vấn đề trình: Hướng dẫn xử lý chuyển tiếp đối với hợp đồng tư vấn xây dựng.

Ý kiến của đơn vị soạn thảo

Ý kiến giải quyết của lãnh đạo Bộ

1. Tóm tắt nội dung và kiến nghị giải quyết:

Viện Pháp y Quốc gia đề nghị hướng dẫn xử lý chuyển tiếp đối với hợp đồng tư vấn xây dựng lập BCNCKT ký hợp đồng từ năm 2002 đến nay mới thực hiện xong.

Vụ KTTC soạn thảo văn bản

Kính trình thứ trưởng

 

 

 

 

 

2. Cơ sở ban hành văn bản

Văn bản số 315/PYQG ngày 4/12/2007 của Viện Pháp y Quốc gia

7. Thời gian trình và người tiếp nhận

7.1 Thời gian trình:

Lần 1   Lần 2   Lần 3   Lần 4

 

7.2 Người tiếp nhận:

 

3. Ý kiến của các đơn vị liên quan:

 

 

 

8. Chuyên viên tổng hợp:

4. Chuyên viên soạn thảo văn bản:

 

 

 

Lương thị An Hưng

9. Vụ pháp chế thẩm định văn bản QPPL

5. Xác định mức độ mật của văn bản:

Thường            Mật           Tối mật

 

10. Ý kiến lãnh đạo Văn phòng

6. Lãnh đạo đơn vị chủ trì soạn thảo văn bản

 

 

11. Lưu văn bản trên mạng XDNET01

9.1. Đã có trên mạng: 

9.2. Chưa có trên mạng:

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2698/BXD-KTTC

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2698/BXD-KTTC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/12/2007
Ngày hiệu lực21/12/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 2698/BXD-KTTC

Lược đồ Công văn 2698/BXD-KTTC hướng dẫn xử lý chuyển tiếp hợp đồng tư vấn xây dựng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2698/BXD-KTTC hướng dẫn xử lý chuyển tiếp hợp đồng tư vấn xây dựng
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2698/BXD-KTTC
        Cơ quan ban hànhBộ Xây dựng
        Người kýĐinh Tiến Dũng
        Ngày ban hành21/12/2007
        Ngày hiệu lực21/12/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật15 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 2698/BXD-KTTC hướng dẫn xử lý chuyển tiếp hợp đồng tư vấn xây dựng

           Lịch sử hiệu lực Công văn 2698/BXD-KTTC hướng dẫn xử lý chuyển tiếp hợp đồng tư vấn xây dựng

           • 21/12/2007

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 21/12/2007

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực