Công văn 27/SGD&ĐT-GDTrH

Công văn 27/SGD&ĐT-GDTrH hướng dẫn thủ tục cấp giấy phép dạy thêm học thêm do Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tây Ninh ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 27/SGD&ĐT-GDTrH hướng dẫn thủ tục cấp giấy phép dạy thêm học thêm


UBND TỈNH TÂY NINH
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 27/SGD&ĐT-GDTrH
V/v Hướng dẫn thủ tục cấp giấy phép dạy thêm học thêm

Tây Ninh, ngày 07 tháng 01 năm 2008

 

Kính gửi:

- Trưởng phòng Giáo dục các huyện - thị;
- Hiệu trưởng các trường trung học phổ thông;
- Giám đốc các trung tâm giáo dục thường xuyên;
- Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc;
- Hiệu trưởng trường Thực nghiệm GDPT tỉnh

Căn cứ Quyết định số 52/2007/QĐ-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc Ban hành Quy định tạm thời về dạy thêm học thêm trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn thủ tục cấp giấy phép dạy thêm học thêm trong và ngoài nhà trường cho các tổ chức, cá nhân, cụ thể như sau:

1. Thẩm quyền cấp giấy phép:

a. Đối với tổ chức, cá nhân dạy thêm trong và ngoài nhà trường thuộc chương trình giáo dục trung học cơ sở và chương trình giáo dục tiểu học nộp hồ sơ tại phòng giáo dục, phòng giáo dục tập hợp trình Ủy ban nhân dân huyện - thị xem xét để cấp giấy phép dạy thêm.

b. Đối với tổ chức, cá nhân dạy thêm, học thêm trong và ngoài nhà trường thuộc chương trình giáo dục trung học phổ thông nộp hồ sơ tại nơi tiếp nhận và giao trả hồ sơ thuộc Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo để cấp giấy phép dạy thêm (Trường Thực nghiệm GDPT nộp hồ sơ tại Sở Giáo dục và Đào tạo).

2. Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép dạy thêm:

2.1. Mở lớp dạy thêm trong nhà trường: (gọi chung là cơ sở giáo dục).

Các cơ sở giáo dục tổ chức dạy thêm tại trường thì thủ trưởng cơ sở đó trình cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép, hồ sơ gồm có:

- Bản đề nghị cấp giấy phép dạy thêm cho cơ sở giáo dục (theo mẫu 5).

- Bản nội dung chương trình, kế hoạch và thời gian dạy thêm (của từng cá nhân).

- Danh sách đội ngũ giáo viên tham gia dạy thêm (theo mẫu 7).

2.2. Mở lớp dạy thêm ngoài nhà trường:

a. Cá nhân:

a.1. Đối với cá nhân thuộc biên chế ngành giáo dục, hồ sơ gồm có:

- Đơn đề nghị cấp giấy phép (theo mẫu 6) phải có hiệu trưởng xác nhận vào đơn.

- Bản nội dung chương trình, kế hoạch và thời gian dạy thêm.

a.2. Đối với cá nhân không thuộc biên chế ngành giáo dục và đào tạo, hồ sơ gồm có:

- Đơn đề nghị cấp giấy phép dạy thêm (theo mẫu 6) phải có xác nhận của chính quyền địa phương cấp xã về nhân thân và xác nhận của hiệu trưởng nơi cư ngụ về bồi dưỡng chuyên môn hàng năm vào đơn. Nếu chưa bồi dưỡng chuyên môn, chương trình cấp học thì đăng ký để được bồi dưỡng, cụ thể: đối với giáo viên giảng dạy chương trình giáo dục trung học phổ thông đăng ký tại phòng Giáo dục Chuyên nghiệp - Sở Giáo dục và Đào tạo; đối với giáo viên giảng dạy chương trình giáo dục trung học cơ sở và chương trình giáo dục tiểu học đăng ký tại phòng giáo dục.

- Bản sao văn bằng có thị thực.

- Giấy khám sức khỏe của bệnh viện cấp huyện - thị trở lên.

- Bản nội dung chương trình, kế hoạch và thời gian dạy thêm.

b. Tổ chức đăng ký mở cơ sở dạy thêm ngoài nhà trường, hồ sơ gồm có:

- Bản đề nghị cấp giấy phép dạy thêm (theo mẫu 5), có xác nhận của chính quyền địa phương cấp xã về nhân thân chủ cơ sở và địa điểm dạy thêm.

- Bản nội dung chương trình, kế hoạch và thời gian dạy thêm.

- Danh sách đội ngũ giáo viên tham gia dạy thêm (theo mẫu 7)

- Giấy khám sức khỏe của bệnh viện cấp huyện - thị trở lên (của từng cá nhân, nếu là cá nhân không thuộc biên chế ngành giáo dục và đào tạo).

- Bản sao văn bằng có thị thực (của từng cá nhân).

Hồ sơ lập thành 02 bộ: 01 bộ lưu tại nơi cấp giấy phép, 01 bộ do cá nhân, tổ chức lưu.

3. Thời gian giải quyết cấp giấy phép:

Tổ chức, cá nhân sẽ nhận giấy phép dạy thêm tại địa điểm đã nộp hồ sơ, trong thời gian 7 ngày tính từ ngày nộp hồ sơ.

Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các cơ sở giáo dục, các tổ chức, cá nhân tổ chức dạy thêm thực hiện theo nội dung hướng dẫn trên.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND các huyện, thị (phối hợp thực hiện)
- Lưu VP, GDTrH.

GIÁM ĐỐC
Võ Hiền Thương

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 27/SGD&ĐT-GDTrH

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu27/SGD&ĐT-GDTrH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/01/2008
Ngày hiệu lực07/01/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật18 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 27/SGD&ĐT-GDTrH

Lược đồ Công văn 27/SGD&ĐT-GDTrH hướng dẫn thủ tục cấp giấy phép dạy thêm học thêm


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 27/SGD&ĐT-GDTrH hướng dẫn thủ tục cấp giấy phép dạy thêm học thêm
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu27/SGD&ĐT-GDTrH
        Cơ quan ban hànhTỉnh Tây Ninh
        Người kýVõ Hiền Thương
        Ngày ban hành07/01/2008
        Ngày hiệu lực07/01/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiáo dục
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật18 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 27/SGD&ĐT-GDTrH hướng dẫn thủ tục cấp giấy phép dạy thêm học thêm

            Lịch sử hiệu lực Công văn 27/SGD&ĐT-GDTrH hướng dẫn thủ tục cấp giấy phép dạy thêm học thêm

            • 07/01/2008

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 07/01/2008

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực