Công văn 2702/TCT-PCCS

Công văn số 2702/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về hình thức của hợp đồng vay tài sản

Nội dung toàn văn Công văn 2702/TCT-PCCS hình thức của hợp đồng vay tài sản


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2702/TCT-PCCS
V/v: Hình thức của hợp đồng vay tài sản

Hà Nội, ngày 31 tháng 07 năm 2006 

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Khánh Hoà

Trả lời Công văn số 4337/CT-TTHT ngày của Cục Thuế tỉnh Khánh Hoà về hình thức của hợp đồng vay tài sản, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Điều 163 Bộ luật dân sự năm 2005 (BLDS): “Tài sản bao gồm vật, tiền, giấy tờ có giá và các quyền tài sản”.

Đối với các hợp đồng vay tài sản mà bên cho vay là các tổ chức tín dụng thì thực hiện theo quy định của Luật các tổ chức tín dụng số 07/1999/QH10 ngày 12/12/1997 (được sửa đổi bổ sung bởi Luật số 20/2004/QH11 ngày 05/6/2004) và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Đối với các hợp đồng vay tài sản mà bên cho vay là các tổ chức, cá nhân khác thì được Điều chỉnh bởi các quy định của BLDS.

Điều 401 BLDS quy định về hình thức của hợp đồng dân sự như sau:

“1. Hợp đồng dân sự có thể được giao kết bằng lời nói, văn bản hoặc bằng hành vi cụ thể, khi pháp luật không quy định loại hợp đồng đó phải được giao kết bằng một hình thức nhất định.

2. Trong trường hợp pháp luật có quy định hợp đồng phải được thể hiện bằng văn bản có công chứng hoặc chứng thực, phải đăng ký hoặc phải xin phép thì phải tuân theo các quy định đó.

Hợp đồng không bị vô hiệu trong trường hợp có vi phạm về hình thức, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác”.

Điều 471 BLDS quy định:

“Hợp đồng vay tài sản là sự thoả thuận giữa các bên, theo đó bên cho vay giao tài sản cho bên vay; khi đến hạn trả, bên vay phải hoàn trả cho bên cho vay tài sản cùng lơại theo đúng số lượng, chất lượng và chỉ phải trả lãi nếu có thoả thuận hoặc pháp luật có quy định”.

Căn cứ các quy định của BLDS nêu trên, hợp đồng vay tài sản của các tổ chức, cá nhân khác (không phải là tổ chức tín dụng) thì không bắt buộc phải được thể hiện bằng văn bản và cũng không bắt buộc phải được công chứng, chứng thực.

Cơ quan thuế cần tiến hành kiểm tra các yếu tố nội dung của hợp đồng và giao dịch thực tế của các bên nhằm xác định tính trung thực của việc ký kết hợp đồng vay tài sản, của chứng từ chi trả lãi tiền vay để xác định Khoản chi lãi tiền vay thực tế được tính vào chi phi hợp lý theo hướng dẫn tại Điểm 7 Mục III phần B Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 của Chính phủ quy định chi Tiết thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Thuế các tỉnh, thành  phố trực thuộc TW;
- Ban Thanh tra;
- Lưu: VT, PCCS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

 
 
 
Phạm Duy Khương

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2702/TCT-PCCS

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2702/TCT-PCCS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành31/07/2006
Ngày hiệu lực31/07/2006
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 2702/TCT-PCCS hình thức của hợp đồng vay tài sản


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2702/TCT-PCCS hình thức của hợp đồng vay tài sản
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2702/TCT-PCCS
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýPhạm Duy Khương
        Ngày ban hành31/07/2006
        Ngày hiệu lực31/07/2006
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật16 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

         Văn bản hợp nhất

          Văn bản gốc Công văn 2702/TCT-PCCS hình thức của hợp đồng vay tài sản

          Lịch sử hiệu lực Công văn 2702/TCT-PCCS hình thức của hợp đồng vay tài sản

          • 31/07/2006

           Văn bản được ban hành

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 31/07/2006

           Văn bản có hiệu lực

           Trạng thái: Có hiệu lực