Công văn 2703/BGDĐT-GDTH

Công văn 2703/BGDĐT-GDTH về góp ý chỉnh sửa Điều lệ trường tiểu học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2703/BGDĐT-GDTH góp ý chỉnh sửa Điều lệ trường tiểu học


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 2703/BGDĐT-GDTH
V/v góp ý chỉnh sửa Điều lệ trường tiểu học

Hà Nội, ngày 18 tháng 05 năm 2010

 

Kính gửi: Các Sở Giáo dục và Đào tạo

Ngày 31 tháng 8 năm 2007, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có Quyết định số 51/2007/QĐ-BGDĐT ban hành Điều lệ trường tiểu học.

Ngày 25 tháng 11 năm 2009, Quốc hội khóa 12 đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục.

Thực hiện kế hoạch công tác năm 2010, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức xây dựng Thông tư ban hành Điều lệ trường tiểu học mới phù hợp với Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức đánh giá về thực hiện Điều lệ trường tiểu học (ban hành theo quyết định số 51/2007/QĐ-BGDĐT ngày 31/8/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) tại địa phương trong những năm qua: ưu điểm, hạn chế, kiến nghị. Nội dung báo cáo gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo (Vụ Giáo dục Tiểu học) trước ngày 30/6/2010, fax: 0438681079; email: [email protected].

Mọi chi tiết xin liên hệ với chuyên viên Vụ Giáo dục Tiểu học: Trần Ngọc Khánh, điện thoại: 0438681079; 09123180642; email: [email protected]

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Nguyễn Vinh Hiển;
- Lưu: VT, Vụ GDTH.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ GIÁO DỤC TIỂU HỌC
Lê Tiến Thành

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2703/BGDĐT-GDTH

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2703/BGDĐT-GDTH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/05/2010
Ngày hiệu lực18/05/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 2703/BGDĐT-GDTH

Lược đồ Công văn 2703/BGDĐT-GDTH góp ý chỉnh sửa Điều lệ trường tiểu học


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2703/BGDĐT-GDTH góp ý chỉnh sửa Điều lệ trường tiểu học
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2703/BGDĐT-GDTH
        Cơ quan ban hànhBộ Giáo dục và Đào tạo
        Người kýLê Tiến Thành
        Ngày ban hành18/05/2010
        Ngày hiệu lực18/05/2010
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiáo dục
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật14 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 2703/BGDĐT-GDTH góp ý chỉnh sửa Điều lệ trường tiểu học

             Lịch sử hiệu lực Công văn 2703/BGDĐT-GDTH góp ý chỉnh sửa Điều lệ trường tiểu học

             • 18/05/2010

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 18/05/2010

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực