Công văn 2703/TCT-CS

Công văn số 2703/TCT-CS về ưu đãi miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành.

Nội dung toàn văn Công văn 2703/TCT-CS ưu đãi miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2703/TCT-CS

V/v: Ưu đãi miễn giảm thuế TNDN

Hà Nội, ngày 13 tháng 07 năm 2007

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Trà Vinh

 

Trả lời công văn số 597/CT-QLKK&KTT ngày 13/6/2007 của Cục thuế tỉnh Trà Vinh hỏi về việc ưu đãi miễn giảm thuế TNDN, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm 1 mục III phần E Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp hướng dẫn:

“1.1 – Được miễn thuế 02 năm, kể từ khi có thu nhập chịu thuế và giảm 50% số thuế phải nộp trong 02 năm tiếp theo đối với cơ sở sản xuất mới thành lập từ dự án đầu tư và cơ sở kinh doanh di chuyển địa điểm ra khỏi đô thị theo quy hoạch đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt”.

Tại điểm 7 Thông tư số 88/2004/TT-BTC ngày 01/9/2004 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp hướng dẫn:

“7 – Điểm 1, Mục IV, Phần E được sửa đổi, bổ sung như sau:

… Trường hợp, Kỳ tính thuế đầu tiên cơ sở kinh doanh đã có thu nhập chịu thuế, nhưng thời gian hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chưa đến 12 tháng thì cơ sở kinh doanh có quyền đăng ký với cơ quan thuế tính thời gian miễn thuế, giảm thuế ngay trong Kỳ tính thuế đầu tiên hoặc tính từ Kỳ tính thuế tiếp theo”.

Căn cứ các hướng dẫn nêu trên, thì thời điểm bắt đầu hưởng miễn thuế, giảm thuế TNDN là từ khi có thu nhập chịu thuế. Nếu Kỳ tính thuế đầu tiên chưa đến 12 tháng, doanh nghiệp có quyền đăng ký với cơ quan thuế tính thời gian miễn thuế, giảm thuế ngay Kỳ tính thuế đầu tiên đó hoặc tính từ Kỳ tính thuế tiếp theo.

Năm 2005, doanh nghiệp có thu nhập chịu thuế nhưng thời gian hoạt động dưới 12 tháng, do vậy doanh nghiệp đã kê khai, nộp thuế TNDN và đăng ký với cơ quan thuế thời gian miễn thuế, giảm thuế bắt đầu từ Kỳ tính thuế tiếp theo.

Năm 2006, doanh nghiệp bị lỗ nhưng vì năm đầu tiên (năm 2005) doanh nghiệp kinh doanh có lãi và doanh nghiệp đã đăng ký với cơ quan thuế thời gian miễn thuế, giảm thuế từ Kỳ tính thuế tiếp theo. Vì vậy năm 2006 được tính là năm miễn thuế đầu tiên.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế tỉnh Trà Vinh biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Vụ Pháp chế;

- Lưu: VT, PC, HT, CS(4b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2703/TCT-CS

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2703/TCT-CS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/07/2007
Ngày hiệu lực13/07/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 2703/TCT-CS ưu đãi miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2703/TCT-CS ưu đãi miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2703/TCT-CS
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýPhạm Duy Khương
        Ngày ban hành13/07/2007
        Ngày hiệu lực13/07/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật17 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 2703/TCT-CS ưu đãi miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp

           Lịch sử hiệu lực Công văn 2703/TCT-CS ưu đãi miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp

           • 13/07/2007

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 13/07/2007

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực