Công văn 2703/UBND-XD

Công văn 2703/UBND-XD công bố Bộ đơn giá dự toán xây dựng công trình - phần xây dựng do Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2703/UBND-XD công bố Bộ đơn giá dự toán xây dựng công trình


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH YÊN BÁI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2703/UBND-XD
V/v: Công bố Bộ đơn giá dự toán xây dựng công trình - phần xây dựng

Yên Bái, ngày 19 tháng 12 năm 2008

 

Kính gửi:

 

- Các Sở, ban, ngành thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh;
- Kho bạc Nhà nước Yên Bái;
- Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố.

 

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/06/2007 của Chính Phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Văn bản số 1776/BXD-VP ngày 16/08/2007 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc công bố Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần xây dựng;

Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái công bố Bộ đơn giá dự toán xây dựng công trình - phần xây dựng kèm theo văn bản này để các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan sử dụng vào việc lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo hướng dẫn tại thông tư số 05/2007/TT-BXD ngày 25 tháng 7 năm 2007 của Bộ Xây dựng hướng dẫn việc lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT. Tỉnh uỷ;
- TT. HĐND tỉnh;
- TT. UBND tỉnh;
- Chánh, Phó Văn phòng (TH);
- Chuyên viên: GT, XD, TH;
- Lưu: VT.

KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Bình

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2703/UBND-XD

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2703/UBND-XD
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/12/2008
Ngày hiệu lực19/12/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 2703/UBND-XD

Lược đồ Công văn 2703/UBND-XD công bố Bộ đơn giá dự toán xây dựng công trình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2703/UBND-XD công bố Bộ đơn giá dự toán xây dựng công trình
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2703/UBND-XD
        Cơ quan ban hànhTỉnh Yên Bái
        Người kýNguyễn Văn Bình
        Ngày ban hành19/12/2008
        Ngày hiệu lực19/12/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật13 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 2703/UBND-XD công bố Bộ đơn giá dự toán xây dựng công trình

           Lịch sử hiệu lực Công văn 2703/UBND-XD công bố Bộ đơn giá dự toán xây dựng công trình

           • 19/12/2008

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 19/12/2008

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực