Công văn 2705/TCT-PCCS

Công văn số: 2705/TCT-PCCS về việc thu nộp thuế do Bộ Tài chính ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2705/TCT-PCCS thu nộp thuế


BỘ TÀI CHÍNH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2705/TCT-PCCS
v/v: trả lời chính sách thuế

Hà Nội, ngày 10 tháng 08 năm 2005

 

Kính gửi:  Công ty phát triển đô thị Sơn La

 

Trả lời công văn số 25/CTĐT ngày 16/6/2005 của Công ty phát triển đô thị Sơn La hỏi về việc thu nộp thuế, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ theo quy định tại Điểm 10 Mục I Phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT và Điểm 5 Mục V Phần B Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp thì: Trường hợp Công ty có chuyển đổi mục đích sử dụng và tổ chức bán đấu giá Khu đất đồi Bản Hẹo thì toàn bộ số tiền thu được Công ty phải kê khai và nộp thuế GTGT, thuế TNDN theo quy định. Đối với thuế GTGT thì giá tính thuế là giá chuyển nhượng chưa có thuế trừ tiền sử dụng đất đã nộp.

Tại Điểm 1.3 Mục II Phần B Thông tư số 38/2000/NĐ-CP">115/2000/TT-BTC ngày 11/12/2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 38/2000/NĐ-CP của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất quy định: “Tổ chức kinh tế nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất từ các loại đất nộp tiền sử dụng đất của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân mà tiền đó không có nguồn gốc từ NSNN nay được chuyển nhượng sang làm đất ở thì không phải nộp tiền sử dụng đất”

Căn cứ vào hướng dẫn nêu trên khoản tiền sử dụng đất 436.400.000 đồng (546m2 x 800.000 đồng/m2) Công ty đã nộp theo phương thức bù trừ giữa giá trị khối lượng công trình đường Chu Văn Thịnh do Công ty đã thi công mà UBND thị xã Sơn La làm chủ đầu tư chưa thanh toán cho Công ty thì khoản tiền này không phải do Ngân sách cấp hoặc có nguồn gốc từ NSNN nay được chuyển nhượng sang đất ở do đó Công ty sẽ không phải nộp tiền sử dụng đất.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty biết và thực hiện.

 

Nơi nhận:
-Như trên;
-Lưu VT, PCCS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2705/TCT-PCCS

Loại văn bản Công văn
Số hiệu 2705/TCT-PCCS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 10/08/2005
Ngày hiệu lực 10/08/2005
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thương mại, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 2705/TCT-PCCS thu nộp thuế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Công văn 2705/TCT-PCCS thu nộp thuế
Loại văn bản Công văn
Số hiệu 2705/TCT-PCCS
Cơ quan ban hành Bộ Tài chính
Người ký Phạm Duy Khương
Ngày ban hành 10/08/2005
Ngày hiệu lực 10/08/2005
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thương mại, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 16 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản gốc Công văn 2705/TCT-PCCS thu nộp thuế

Lịch sử hiệu lực Công văn 2705/TCT-PCCS thu nộp thuế

  • 10/08/2005

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 10/08/2005

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực