Công văn 2706/VPCP-KTTH

Công văn 2706/VPCP-KTTH năm 2019 về kinh phí thực hiện dự án khoa học và công nghệ thuộc Chương trình Nông thôn miền núi tại các địa phương do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2706/VPCP-KTTH 2019 kinh phí thực hiện dự án khoa học công nghệ


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2706/VPCP-KTTH
V/v kinh phí thực hiện các dự án khoa học và công nghệ thuộc Chương trình Nông thôn miền núi tại các địa phương

Hà Nội, ngày 04 tháng 4 năm 2019

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Tài chính, Khoa học và Công nghệ;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh: Gia Lai, Thái Bình, Lâm Đồng, Thanh Hóa, Nghệ An, Bến Tre, Hà Tĩnh, Hà Giang, Tuyên Quang, Lào Cai, Yên Bái, Thái Nguyên, Bắc Giang, Điện Biên, Sơn La, Cao Bằng, Phú Thọ.

Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại văn bản số 2592/BTC-HCSN ngày 07 tháng 3 năm 2019 về kinh phí thực hiện các dự án khoa học và công nghệ thuộc Chương trình Nông thôn miền núi tại các địa phương, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ có ý kiến như sau:

1. Các địa phương chủ động bố trí dự toán năm 2019 đã được giao đtriển khai thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc Chương trình hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội nông thôn miền núi, vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016 - 2025 (Chương trình).

2. Giao Bộ Khoa học và Công nghệ:

a) Chủ trì, phối hợp với các địa phương đánh giá cụ thể tình hình triển khai thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc Chương trình tại các địa phương và điều chỉnh thời gian thực hiện các nhiệm vụ đảm bảo phù hợp với quy định.

b) Khẩn trương xây dựng và đề xuất phương án phân bổ dự toán chi sự nghiệp khoa học và công nghệ của ngân sách trung ương năm 2019 đã được Quốc hội quyết định còn chưa phân bổ, gửi Bộ Tài chính thẩm định để báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ, địa phương biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, các PTTg (để b/c);
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Sỹ Hiệp, các Vụ: KGVX, QHĐP, TKBT;
- Lưu: VT, KTTH (3). G

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Sỹ Hiệp

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2706/VPCP-KTTH

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2706/VPCP-KTTH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/04/2019
Ngày hiệu lực04/04/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 2706/VPCP-KTTH 2019 kinh phí thực hiện dự án khoa học công nghệ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2706/VPCP-KTTH 2019 kinh phí thực hiện dự án khoa học công nghệ
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2706/VPCP-KTTH
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Sỹ Hiệp
        Ngày ban hành04/04/2019
        Ngày hiệu lực04/04/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 2706/VPCP-KTTH 2019 kinh phí thực hiện dự án khoa học công nghệ

              Lịch sử hiệu lực Công văn 2706/VPCP-KTTH 2019 kinh phí thực hiện dự án khoa học công nghệ

              • 04/04/2019

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 04/04/2019

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực