Công văn 2707/BNV-ĐT

Công văn 2707/BNV-ĐT năm 2021 báo cáo kết quả thực hiện Quyết định 705/QĐ-TTg do Bộ Nội vụ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2707/BNV-ĐT 2021 báo cáo kết quả thực hiện Quyết định 705/QĐ-TTg


BỘ NỘI VỤ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2707/BNV-ĐT
V/v báo cáo kết quả triển khai thực hiện Quyết định số 705/QĐ-TTg ngày 07/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ

Hà Nội, ngày 06 tháng 6 năm 2021

 

Kính gửi:

- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm toán nhà nước, các cơ quan của Quốc hội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương;
- Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Đ có cơ sở tổng hợp, định kỳ báo cáo Thủ tướng Chính phủ về kết quả triển khai Quyết định số 705/QĐ-TTg ngày 07 tháng 6 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức thuộc các cơ quan trong hệ thống chính trị đến năm 2030 (sau đây gọi chung là Quyết định số 705/QĐ-TTg), Bộ Nội vụ đề nghị các bộ, ngành, địa phương báo cáo kết quả triển khai thực hiện Quyết định số 705/QĐ- TTg (giai đoạn từ năm 2019 đến nay), nội dung cụ thể như sau:

1. Đánh giá kết quả thực hiện Quyết định số 705/QĐ-TTg:

- Các mục tiêu chung, cụ thể được nêu tại Mục III của Quyết định số 705/QĐ-TTg;

- Tình hình, kết quả thực hiện nhũng nhiệm vụ và giải pháp được nêu tại Mục V và tổ chức thực hiện được nêu tại Mục VII của Quyết định số 705/QĐ-TTg;

2. Nêu những khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện.

3. Rút ra bài học kinh nghiệm trong việc triển khai, tổ chức thực hiện; đề xuất các kiến nghị, giải pháp nhằm tổ chức thực hiện tốt Quyết định số 705/QĐ- TTg trong thời gian tiếp theo.

4. Kế hoạch tổ chức thực hiện Quyết định số 705/QĐ-TTg giai đoạn 2021-2025, giai đoạn 2026-2030.

Bộ Nội vụ đề nghị các bộ, ngành, địa phương chun bị báo cáo theo đúng yêu cầu và gửi về Bộ Nội vụ trước ngày 30 tháng 06 năm 2021 để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Thông tin liên hệ: Đ/c Nguyễn Thị Quý, chuyên viên Vụ Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức - Bộ Nội vụ, điện thoại: 0977.222.482, email: [email protected].

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Thứ trưởng Triệu Văn Cường;
- Lưu: VT, ĐT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Triệu Văn Cường

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2707/BNV-ĐT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2707/BNV-ĐT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/06/2021
Ngày hiệu lực06/06/2021
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 2707/BNV-ĐT

Lược đồ Công văn 2707/BNV-ĐT 2021 báo cáo kết quả thực hiện Quyết định 705/QĐ-TTg


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2707/BNV-ĐT 2021 báo cáo kết quả thực hiện Quyết định 705/QĐ-TTg
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2707/BNV-ĐT
        Cơ quan ban hànhBộ Nội vụ
        Người kýTriệu Văn Cường
        Ngày ban hành06/06/2021
        Ngày hiệu lực06/06/2021
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 2707/BNV-ĐT 2021 báo cáo kết quả thực hiện Quyết định 705/QĐ-TTg

              Lịch sử hiệu lực Công văn 2707/BNV-ĐT 2021 báo cáo kết quả thực hiện Quyết định 705/QĐ-TTg

              • 06/06/2021

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 06/06/2021

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực