Công văn 2709/LĐTBXH-TL

Công văn số 2709/LĐTBXH-TL về đơn giá tiền lương năm 2007 của Tổng công ty Lương thực Miền Nam do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành.

Nội dung toàn văn Công văn 2709/LĐTBXH-TL đơn giá tiền lương 2007 của Tổng công ty Lương thực Miền Nam


BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2709/LĐTBXH-TL

V/v: đơn giá tiền lương năm 2007 của Tổng công ty Lương thực MN

Hà Nội, ngày 01 tháng 08 năm 2007

 

Kính gửi: Hội đồng quản trị Tổng công ty Lương thực miền Nam

 

Trả lời công văn số 84/TCT-HĐQT ngày 31/5/2007 của Tổng công ty Lương thực miền Nam về việc ghi tại trích yếu, sau khi có ý kiến của Bộ Tài chính tại công văn số 9267/BTC-TCDN ngày 12/7/2007, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có thông báo đơn giá tiền lương năm 2007 như sau:

1/ Đơn giá tiền lương theo doanh thu (bao gồm cả lao động bốc xếp, lao động thuê mướn thời vụ trong dây chuyền sản xuất) năm 2007 đối với Tổng công ty Lương thực miền Nam là 16.15 đồng/1.000đ doanh thu, tương ứng với các chỉ tiêu kế hoạch năm 2006 như sau:

- Tổng doanh thu: 9.060.000 triệu đồng;

- Nộp ngân sách: 117.100 triệu đồng;

- Lợi nhuận: 108.550 triệu đồng.

2/ Thực hiện điều chỉnh đơn giá tiền lương khi tổng doanh thu thực hiện cao hơn kế hoạch như sau:

- Tổng doanh thu thực hiện đạt dưới 120% so với kế hoạch thì đơn giá tiền lương bằng 100% đơn giá gốc;

- Tổng doanh thu thực hiện đạt từ 120% đến dưới 130% thì phần vượt, đơn giá tiền lương bằng 50% đơn giá gốc;

- Tổng doanh thu thực hiện đạt từ 130% trở lên so với kế hoạch thì phần vượt, đơn giá tiền lương bằng 30% đơn giá gốc.

3/ Quỹ tiền lương kế hoạch năm 2007 của các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Giám đốc là 1.939,518 triệu đồng, được tạm ứng hàng tháng tối đa không quá 80% quỹ tiền lương trên, phần còn lại được thanh toán vào cuối năm theo mức độ hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch sản xuất, kinh doanh của Tổng công ty.

4/ Đơn giá tiền lương của một số sản phẩm, dịch vụ khác còn lại của Tổng công ty, Hội đồng quản trị Tổng công ty Lương thực miền Nam có trách nhiệm chỉ đạo các bộ phận chức năng xây dựng đơn giá tiền lương và quyết định đơn giá tiền lương cho các đơn vị trên cơ sở định mức lao động, năng suất lao động, hiệu quả sản xuất, kinh doanh. Mức tiền lương bình quân theo đơn giá của sản phẩm, dịch vụ này không cao hơn mức lương bình quân theo đơn giá do Nhà nước giao và báo cáo về Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội để theo dõi.

5/ Đề nghị Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Lương thực miền Nam ra quyết định theo thẩm quyền giao đơn giá tiền lương và quỹ tiền lương của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Giám đốc năm 2007 đối với các đơn vị thành viên trong khuôn khổ đơn giá tiền lương theo thỏa thuận tại công văn này, đảm bảo tiền lương, thu nhập hợp lý gắn với năng suất, chất lượng, hiệu quả thực sự của các đơn vị thành viên./.

 

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Bộ Tài chính;

- Lưu VP, Vụ TLTC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG THƯỜNG TRỰC
Huỳnh Thị Nhân

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2709/LĐTBXH-TL

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2709/LĐTBXH-TL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/08/2007
Ngày hiệu lực01/08/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 2709/LĐTBXH-TL đơn giá tiền lương 2007 của Tổng công ty Lương thực Miền Nam


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2709/LĐTBXH-TL đơn giá tiền lương 2007 của Tổng công ty Lương thực Miền Nam
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2709/LĐTBXH-TL
        Cơ quan ban hànhBộ Lao động – Thương binh và Xã hội
        Người kýHuỳnh Thị Nhân
        Ngày ban hành01/08/2007
        Ngày hiệu lực01/08/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật17 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 2709/LĐTBXH-TL đơn giá tiền lương 2007 của Tổng công ty Lương thực Miền Nam

              Lịch sử hiệu lực Công văn 2709/LĐTBXH-TL đơn giá tiền lương 2007 của Tổng công ty Lương thực Miền Nam

              • 01/08/2007

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 01/08/2007

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực