Công văn 271/SYT-NVY

Công văn 271/SYT-NVY năm 2021 về tiếp tục rà soát, xét nghiệm sàng lọc cho đối tượng ho, sốt chưa rõ nguyên nhân tại cộng đồng trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Nội dung toàn văn Công văn 271/SYT-NVY 2021 tiếp tục rà soát đối tượng ho sốt chưa rõ nguyên nhân Hà Nội


UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
SỞ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 271/SYT-NVY
V/v tiếp tục rà soát, xét nghiệm sàng lọc cho đối tượng ho, sốt chưa rõ nguyên nhân tại cộng đồng trên địa bàn Thành phố.

Hà Nội, ngày 26 tháng 7 năm 2021

 

Kính gửi:

- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội;
- Trung tâm Y tế các quận, huyện, thị xã.
- Các bệnh viện: ĐK Đức Giang, ĐK Thanh Nhàn, ĐK Xanh Pôn, ĐK Hà Đông, ĐK Sơn Tây, ĐK Ba Vì, Phổi Hà Nội, Phụ sản Hà Nội.

Tiếp theo Công văn số 245/SYT-NVY về việc tiếp tục rà soát, xét nghiệm sàng lọc cho đối tượng nguy cơ tại cộng đồng trên địa bàn Thành phố; Công văn số 11221/SYT-NVY ngày 21/7/2021 về việc khẩn trương rà soát, xét nghiệm sàng lọc cho đối tượng ho, sốt chưa rõ nguyên nhân tại cộng đồng trên địa bàn Thành phố, Sở Y tế yêu cầu:

1. Trung tâm Y tế các quận, huyện, thị xã tiếp tục triển khai hoạt động giám sát, thu thập mẫu bệnh phẩm cho các đối tượng ho, sốt chưa rõ nguyên nhân cho đến khi có chỉ đạo mới, vận chuyển mẫu bệnh phẩm về các đơn vị được giao nhiệm vụ xét nghiệm phát hiện SARS-CoV-2 theo chỉ đạo lại Công văn số 7092/SYT-NVY ngày 10/5/2021 của Sở Y tế về việc phân luồng xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 (văn bản kèm theo) để thực hiện xét nghiệm.

2. Các bệnh viện đa khoa: Đức Giang, Thanh Nhàn, Xanh Pôn, Hà Đông, Sơn Tây, Ba Vì và các bệnh viện: Phổi Hà Nội, Phụ sản Hà Nội tiếp tục thực hiện việc tiếp nhận và thực hiện xét nghiệm phát hiện SARS-CoV-2 theo phân luồng tại Công văn s7092/SYT-NVY của Sở Y tế.

3. Giao Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội tiếp tục đôn đốc, chỉ đạo, giám sát Trung tâm Y tế các quận, huyện, thị xã thực hiện nội dung trên cho đến khi có chỉ đạo mới, tổng hợp kết quả báo cáo Sở Y tế theo quy định.

4. Đề nghị UBND các quận, huyện, thị xã chỉ đạo các đơn vị liên quan thực hiện tốt các nội dung trên.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- GĐ Sở Y tế; (để báo cáo)
- UBND các Q, H, TX; (để p/h chỉ đạo)
- Lưu VT, NVY Khiêm.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Vũ Cao Cương

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 271/SYT-NVY

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu271/SYT-NVY
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/07/2021
Ngày hiệu lực26/07/2021
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật3 tháng trước
(28/07/2021)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 271/SYT-NVY

Lược đồ Công văn 271/SYT-NVY 2021 tiếp tục rà soát đối tượng ho sốt chưa rõ nguyên nhân Hà Nội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 271/SYT-NVY 2021 tiếp tục rà soát đối tượng ho sốt chưa rõ nguyên nhân Hà Nội
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu271/SYT-NVY
        Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
        Người kýVũ Cao Cương
        Ngày ban hành26/07/2021
        Ngày hiệu lực26/07/2021
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật3 tháng trước
        (28/07/2021)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 271/SYT-NVY 2021 tiếp tục rà soát đối tượng ho sốt chưa rõ nguyên nhân Hà Nội

              Lịch sử hiệu lực Công văn 271/SYT-NVY 2021 tiếp tục rà soát đối tượng ho sốt chưa rõ nguyên nhân Hà Nội

              • 26/07/2021

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 26/07/2021

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực