Công văn 2710/TCHQ-CCHĐH

Công văn 2710/TCHQ-CCHĐH xử lý vướng mắc trong thủ tục hải quan điện tử do Ban Cải cách Hiện đại hóa ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2710/TCHQ-CCHĐH xử lý vướng mắc trong thủ tục hải quan điện tử


TỔNG CỤC HẢI QUAN
BAN CẢI CÁCH
HIỆN ĐẠI HÓA

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2710/TCHQ-CCHĐH
V/v xử lý vướng mắc trong thủ tục hải quan điện tử

Hà Nội, ngày 21 tháng 05 năm 2013

 

Kính gửi: Cục Hải quan Bà Rịa-Vũng Tàu

Trong quá trình thực hiện thủ tục hải quan điện tử theo Nghị định 87/2012/NĐ-CP ngày 23/10/2012, Thông tư số 196/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 và phần mềm thông quan điện tử phiên bản 4, tại Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu phát sinh một số vướng mắc liên quan đến nghiệp vụ, công nghệ thông tin và quản lý rủi ro (theo các báo cáo nhanh thủ tục hải quan điện tử).

Các vướng mắc trên đã được Ban Cải cách Hiện đại hóa - Tổng cục Hải quan tổng hợp và chuyển các đơn vị liên quan để nghiên cứu, xử lý. Ngày 02/4/2013, Cục Hải quan Bà Rịa-Vũng Tàu có công văn số 883/HQBRVT-GSQL v/v nhắc trả lời vướng mắc phản ánh một số vướng mắc đã báo cáo trước đó chưa được xử lý. Do vậy, Ban Cải cách Hiện đại hóa đã đề nghị các đơn vị liên quan rà soát lại.

Ngay sau khi có kết quả rà soát từ các đơn vị liên quan, Ban Cải cách Hiện đại hóa sẽ tổng hợp và có văn bản trả lời Cục Hải quan Bà Rịa-Vũng Tàu.

Ban Cải cách Hiện đại hóa - Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan Bà Rịa-Vũng Tàu biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Tổng cục Hải quan;
- Lưu: VT, GSQL (02b).

KT. TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN
Trần Quốc Định

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2710/TCHQ-CCHĐH

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2710/TCHQ-CCHĐH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/05/2013
Ngày hiệu lực21/05/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXuất nhập khẩu, Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 2710/TCHQ-CCHĐH xử lý vướng mắc trong thủ tục hải quan điện tử


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2710/TCHQ-CCHĐH xử lý vướng mắc trong thủ tục hải quan điện tử
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2710/TCHQ-CCHĐH
        Cơ quan ban hànhBan Cải cách Hiện đại hóa
        Người kýTrần Quốc Định
        Ngày ban hành21/05/2013
        Ngày hiệu lực21/05/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXuất nhập khẩu, Công nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 2710/TCHQ-CCHĐH xử lý vướng mắc trong thủ tục hải quan điện tử

           Lịch sử hiệu lực Công văn 2710/TCHQ-CCHĐH xử lý vướng mắc trong thủ tục hải quan điện tử

           • 21/05/2013

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 21/05/2013

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực