Công văn 2712/BXD-KTTC

Công văn số 2712/BXD-KTTC về việc hướng dẫn thực hiện chi phí quản lý dự án và chi phí tư vấn đầu tư xây dựng công trình do Bộ Xây dựng ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2712/BXD-KTTC hướng dẫn thực hiện chi phí quản lý dự án và chi phí tư vấn đầu tư xây dựng công trình


BỘ XÂY DỰNG
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 2712/BXD-KTTC
V/v: Hướng dẫn thực hiện chi phí quản lý dự án.

Hà Nội, ngày 24 tháng 12 năm 2007

 

Kính gửi: Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn.

 

Trả lời văn bản số 1738/TC-QLVĐT ngày 28/11/2007 của Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn đề nghị hướng dẫn thực hiện chi phí quản lý dự án và chi phí tư vấn đầu tư xây dựng công trình, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Việc quản lý, sử dụng chi phí quản lý dự án đầu tư của các dự án sử dụng vốn ngân sách Nhà nước thực hiện theo các văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính  như: Thông tư số 98/2003/TT-BTC ngày 14/10/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý, sử dụng chi phí quản lý dự án đầu tư từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước; Thông tư số 118/2007/TT-BTC ngày 02/10/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý, sử dụng chi phí quản lý dự án đầu tư của các dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước. Theo đó, các Ban quản lý dự án kiêm nhiệm (nhóm II) căn cứ vào mức chi phí quản lý dự án được duyệt lập dự toán chi phí quản lý dự án trình Chủ đầu tư thẩm định và phê duyệt; Trường hợp Chủ đầu tư (Ban quản lý dự án) có đủ năng lực theo qui định tự thực hiện các công việc tư vấn đầu tư xây dựng, thì được công thêm chi phí tư vấn đầu tư xây dựng tự thực hiện này vào tổng mức chi phí quản lý dự án mà Chủ đầu tư (Ban quản lý dự án) được sử dụng.

Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn căn cứ ý kiến trên tổ chức thực hiện theo qui định.

 

 

Nơi nhận:
-
Như trên;
- UBND tỉnh Lạng Sơn;
- Lưu: VP, VKTXD, Vụ KTTC. T08.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đinh Tiến Dũng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2712/BXD-KTTC

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2712/BXD-KTTC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/12/2007
Ngày hiệu lực24/12/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 2712/BXD-KTTC

Lược đồ Công văn 2712/BXD-KTTC hướng dẫn thực hiện chi phí quản lý dự án và chi phí tư vấn đầu tư xây dựng công trình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2712/BXD-KTTC hướng dẫn thực hiện chi phí quản lý dự án và chi phí tư vấn đầu tư xây dựng công trình
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2712/BXD-KTTC
        Cơ quan ban hànhBộ Xây dựng
        Người kýĐinh Tiến Dũng
        Ngày ban hành24/12/2007
        Ngày hiệu lực24/12/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật17 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 2712/BXD-KTTC hướng dẫn thực hiện chi phí quản lý dự án và chi phí tư vấn đầu tư xây dựng công trình

           Lịch sử hiệu lực Công văn 2712/BXD-KTTC hướng dẫn thực hiện chi phí quản lý dự án và chi phí tư vấn đầu tư xây dựng công trình

           • 24/12/2007

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 24/12/2007

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực