Công văn 2717/VPCP-KTTH

Công văn số 2717/VPCP-KTTH về kinh phí để triển khai dự án "Tăng cường phủ sóng FM tại tỉnh Luông Nạm Thà, nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2717/VPCP-KTTH kinh phí để triển khai dự án "Tăng cường phủ sóng FM tại tỉnh Luông Nạm Thà, nước Cộng hòa DCND Lào"


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 2717/VPCP-KTTH
V/v kinh phí để triển khai dự án "Tăng cường phủ sóng FM tại tỉnh Luông Nạm Thà, nước Cộng hòa DCND Lào"

Hà Nội, ngày 29 tháng 4 năm 2008

 

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Ngoại giao;
- Đài Tiếng nói Việt Nam.

 

Xét đề nghị của Đài Tiếng nói Việt Nam tại văn bản số 269/TNVN-KHTC ngày 21 tháng 3 năm 2008, ý kiến của Bộ Tài chính tại văn bản số 4117/BTC-TCĐN ngày 08 tháng 4 năm 2008, của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 2658/BKH-LĐVX ngày 16 tháng 4 năm 2008 về kinh phí để triển khai dự án "Tăng cường phủ sóng FM tại tỉnh Luông Nậm Thà, nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào", Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có ý kiến như sau:

Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì cùng các Bộ liên quan xem xét, tổng hợp bố trí Dự án trên trong Hiệp định hợp tác hàng năm giữa hai Chính phủ theo đúng quy định tại Thỏa thuận về quy chế tài chính và quản lý các dự án sử dụng vốn viện trợ của Chính phủ Việt Nam dành cho Chính phủ Lào ký ngày 15 tháng 01 năm 2002.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các Bộ biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các PTTg: Nguyễn Sinh Hùng, Nguyễn Thiện Nhân;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- VPCP: BTCN, các PCN: Nguyễn Quốc Huy, Trần Quốc Toản, TTĐT, các Vụ: QHQT, KG, VX;
- Lưu: VT, KTTH (3b).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Quốc Huy

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2717/VPCP-KTTH

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2717/VPCP-KTTH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/04/2008
Ngày hiệu lực29/04/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 2717/VPCP-KTTH

Lược đồ Công văn 2717/VPCP-KTTH kinh phí để triển khai dự án "Tăng cường phủ sóng FM tại tỉnh Luông Nạm Thà, nước Cộng hòa DCND Lào"


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2717/VPCP-KTTH kinh phí để triển khai dự án "Tăng cường phủ sóng FM tại tỉnh Luông Nạm Thà, nước Cộng hòa DCND Lào"
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2717/VPCP-KTTH
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Quốc Huy
        Ngày ban hành29/04/2008
        Ngày hiệu lực29/04/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Công nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật14 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 2717/VPCP-KTTH kinh phí để triển khai dự án "Tăng cường phủ sóng FM tại tỉnh Luông Nạm Thà, nước Cộng hòa DCND Lào"

            Lịch sử hiệu lực Công văn 2717/VPCP-KTTH kinh phí để triển khai dự án "Tăng cường phủ sóng FM tại tỉnh Luông Nạm Thà, nước Cộng hòa DCND Lào"

            • 29/04/2008

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 29/04/2008

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực