Công văn 2718/TCT-PCCS

Công văn số 2718/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc đề nghị hướng dẫn về việc khấu trừ thuế GTGT đầu vào đối với hóa đơn của đại lý hãng tàu nước ngoài

Nội dung toàn văn Công văn 2718/TCT-PCCS đề nghị hướng dẫn khấu trừ thuế GTGT đầu vào hóa đơn của đại lý hãng tàu nước ngoài


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2718/TCT-PCCS
V/v: Trả lời CS thuế  

Hà Nội, ngày 01 tháng 08 năm 2006 

 

Kính gửi:

- Cục thuế tỉnh Đồng Nai
- Cục thuế Thành phố Hồ Chí Minh

 

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 1329/CT-TTHT ngày 05/7/2006 của Cục thuế tỉnh Đồng Nai và công văn số 02 VT/CT ngày 28/6/2006 của Công ty TNHH Thương mại và giao nhận hàng hóa Việt Thịnh đề nghị hướng dẫn về việc khấu trừ thuế GTGT đầu vào đối với hóa đơn của đại lý hãng tàu nước ngoài. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại Điểm 2, Mục II, Phần C, Thông tư số 05/2005/TT-BTC ngày 11/1/2005 của Bộ Tài chính: "Số thuế GTGT Bên Việt Nam đã nộp hộ cho các Nhà thầu nước ngoài là số thuế GTGT đầu vào của Bên Việt Nam và được khấu trừ theo quy định của Luật thuế GTGT và các văn bản hướng dẫn hiện hành".

Trường hợp các Công ty Việt Nam làm đại lý cho các Hãng vận tải nước ngoài khi thu hộ phí dịch vụ cho các hãng vận tải nước ngoài thì xuất hóa đơn cho khách hàng trên hóa đơn ghi là tiền thu hộ hãng vận tải nước ngoài, dòng thuế suất thuế GTGT không ghi và gạch chéo, dòng thuế GTGT ghi đúng số thuế GTGT đại lý Việt Nam khấu trừ và nộp thay cho Hãng vận tải nước ngoài. Số thuế GTGT ghi tại hóa đơn là số thuế GTGT đầu vào của khách hàng và được khấu trừ theo quy định tại Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày của Bộ Tài chính.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế được biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Công ty TNHH Taffeta Đồng Nai
- Công ty TNHH TM và giao nhận hàng hóa Việt Thịnh
- Lưu: VT, ĐTNN, PCCS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

 


 
Phạm Duy Khương

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2718/TCT-PCCS

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2718/TCT-PCCS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/08/2006
Ngày hiệu lực01/08/2006
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Kế toán - Kiểm toán
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật18 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 2718/TCT-PCCS đề nghị hướng dẫn khấu trừ thuế GTGT đầu vào hóa đơn của đại lý hãng tàu nước ngoài


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2718/TCT-PCCS đề nghị hướng dẫn khấu trừ thuế GTGT đầu vào hóa đơn của đại lý hãng tàu nước ngoài
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2718/TCT-PCCS
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýPhạm Duy Khương
        Ngày ban hành01/08/2006
        Ngày hiệu lực01/08/2006
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Kế toán - Kiểm toán
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật18 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 2718/TCT-PCCS đề nghị hướng dẫn khấu trừ thuế GTGT đầu vào hóa đơn của đại lý hãng tàu nước ngoài

           Lịch sử hiệu lực Công văn 2718/TCT-PCCS đề nghị hướng dẫn khấu trừ thuế GTGT đầu vào hóa đơn của đại lý hãng tàu nước ngoài

           • 01/08/2006

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 01/08/2006

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực