Công văn 272/BKHCN-SHTT

Công văn 272/BKHCN-SHTT về đề xuất hoạt động chung và dự án thuộc Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ thực hiện trong 2 năm 2012 - 2013 do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 272/BKHCN-SHTT Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ


BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 272/BKHCN-SHTT
V/v đề xuất các hoạt động chung và dự án thuộc Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ thực hiện trong 2 năm 2012 - 2013

Hà Nội, ngày 14 tháng 02 năm 2011

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Công thương; Giáo dục và Đào tạo; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Tư pháp và Y tế;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Các Sở Khoa học và Công nghệ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Thi hành Quyết định số 2204/QĐ-TTg ngày 06/12/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2011 – 2015, Bộ Khoa học và Công nghệ đề nghị các quý Cơ quan căn cứ vào nhu cầu của các tổ chức, cá nhân thuộc phạm vi quản lý của mình đề xuất các hoạt động chung và các dự án để thực hiện trong 2 năm 2012 – 2013, cụ thể như sau:

I. ĐỀ XUẤT CÁC HOẠT ĐỘNG CHUNG

Ngoài các hoạt động liên quan đến công tác tổ chức triển khai Chương trình đã được giao cho Bộ Khoa học và Công nghệ, các hoạt động chung khác có thể được đưa vào kế hoạch triển khai trong năm 2012 – 2013 theo đề xuất của các đơn vị có nhu cầu gồm các hoạt động liên quan đến các nội dung: giới thiệu và hướng dẫn tham gia Chương trình; hội nghị, hội thảo chuyên đề hướng dẫn tổ chức triển khai, xây dựng và triển khai các dự án thuộc Chương trình; nghiên cứu, tham quan, khảo sát, điều tra, học tập kinh nghiệm trong và ngoài nước; tuyên truyền, hướng dẫn về sở hữu trí tuệ; triển khai các biện pháp nhằm thúc đẩy việc đăng ký bảo hộ, quản lý và khai thác quyền sở hữu trí tuệ ở trong và ngoài nước.

Nội dung đề xuất các hoạt động chung gồm: tên hoạt động chung; mục đích, dự kiến kết quả; đối tượng tham gia; thời gian và kinh phí thực hiện.

II. ĐỀ XUẤT CÁC DỰ ÁN

Các dự án thuộc Chương trình được đề xuất gồm các dự án do Trung ương quản lý và các dự án do Trung ương ủy quyền cho địa phương quản lý (căn cứ vào các tiêu chí quy định tại khoản 3 Điều 3 Quyết định số 2204/QĐ-TTg) với những lưu ý sau đây:

1. Đối với các dự án Trung ương quản lý

(i) Không đề xuất các dự án trùng với các dự án thuộc Chương trình đã và đang được triển khai trong giai đoạn 2005 – 2010 (chi tiết trên Trang tin www.hotrotuvan.com.vn);

(ii) Ưu tiên các loại dự án liên quan đến các nội dung sau đây:

- Áp dụng sáng chế của Việt Nam;

- Nghiên cứu, áp dụng sáng chế của nước ngoài không được bảo hộ tại Việt Nam phục vụ các hoạt động nghiên cứu, triển khai, sản xuất và kinh doanh;

- Khai thác thông tin khoa học – công nghệ và sở hữu trí tuệ;

- Xây dựng, triển khai các chương trình, hoạt động bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, ngăn chặn các hành vi xâm phạm, sử dụng trái phép đối tượng sở hữu trí tuệ;

- Xây dựng và áp dụng các quy trình quản lý, kết quả sản phẩm nghiên cứu khoa học nhằm nâng cao giá trị tài sản trí tuệ, đặc biệt là các đối tượng sở hữu trí tuệ được bảo hộ cho đặc sản địa phương.

2. Đối với các dự án do Trung ương ủy quyền cho địa phương quản lý

Các dự án liên quan đến các nội dung thuộc các dự án đã được triển khai điểm, nghiệm thu trong giai đoạn 2005 – 2010 bao gồm:

- Xây dựng và quản lý và phát triển chỉ dẫn địa lý, ưu tiên các chỉ dẫn địa lý đã được Chương trình hỗ trợ đăng ký bảo hộ;

- Xây dựng, quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận, nhãn hiệu tập thể cho các sản phẩm đặc thù của địa phương, ưu tiên các đối tượng đã được đăng ký bảo hộ;

- Tuyên truyền, phổ biến kiến thức về sở hữu trí tuệ trên Đài Truyền hình địa phương.

3. Nội dung đề xuất dự án

Nội dung đề xuất các dự án bao gồm: Tên dự án; loại dự án (Trung ương quản lý hoặc Trung ương ủy quyền cho địa phương quản lý); căn cứ đề xuất và xây dựng dự án; mục tiêu; dự kiến kết quả, sản phẩm dự án; nội dung và phương án triển khai dự án.

Các nội dung đề xuất về hoạt động chung và dự án xin được gửi trước ngày 15/3/2011 về địa chỉ:

Cục Sở hữu trí tuệ

(Văn phòng Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ)

386 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

ĐT: 04.35571843; 04.38583069 (198, 222); Fax: 04.35575064

Email: [email protected]

Trân trọng cảm ơn các quý Cơ quan./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, SHTT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Quân

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 272/BKHCN-SHTT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu272/BKHCN-SHTT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/02/2011
Ngày hiệu lực14/02/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcSở hữu trí tuệ
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 272/BKHCN-SHTT

Lược đồ Công văn 272/BKHCN-SHTT Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 272/BKHCN-SHTT Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu272/BKHCN-SHTT
        Cơ quan ban hànhBộ Khoa học và Công nghệ
        Người kýNguyễn Quân
        Ngày ban hành14/02/2011
        Ngày hiệu lực14/02/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcSở hữu trí tuệ
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 272/BKHCN-SHTT Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ

             Lịch sử hiệu lực Công văn 272/BKHCN-SHTT Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ

             • 14/02/2011

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 14/02/2011

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực