Công văn 272/BNV-ĐT

Công văn 272/BNV-ĐT năm 2014 đăng tải Tài liệu bồi dưỡng ngạch chuyên viên cao cấp do Bộ Nội vụ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 272/BNV-ĐT năm 2014 đăng tải Tài liệu bồi dưỡng ngạch chuyên viên cao cấp


BỘ NỘI VỤ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 272/BNV-ĐT
V/v đăng tải Tài liệu bồi dưỡng ngạch chuyên viên cao cấp

Hà Nội, ngày 23 tháng 01 năm 2014

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan Trung ương các đoàn thể;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Thực hiện Nghị định số 18/2010/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng công chức, ngày 31 tháng 12 năm 2013, Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã ký Quyết định số 2375/QĐ-BNV ban hành Tài liệu bồi dưỡng ngạch chuyên viên cao cấp.

Để việc phát hành Tài liệu bồi dưỡng ngạch chuyên viên cao cấp thuận tiện, tiết kiệm, Bộ Nội vụ đăng tải Tài liệu tại Trang thông tin điện tử của Bộ Nội vụ (Website: www.moha.gov.vn, Mục tài liệu bồi dưỡng cán bộ, công chức).

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị các cơ quan, đơn vị phản ánh về Bộ Nội vụ để thống nhất giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- HĐND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Văn phòng Quốc Hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Văn phòng TW và các Ban của Đảng;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Bộ Nội vụ: Bộ trưởng, các Thứ trưởng (để b/c); Chánh văn phòng, Vụ trưởng Vụ Đào tạo, bồi dưỡng CBCC;
- Trang TT điện tử của Bộ (để phối hợp);
- Lưu: VT, ĐT.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC
Chu Văn Thành

 

Thuộc tính Công văn 272/BNV-ĐT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu272/BNV-ĐT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/01/2014
Ngày hiệu lực23/01/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương, Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước

Download Công văn 272/BNV-ĐT

Lược đồ Công văn 272/BNV-ĐT năm 2014 đăng tải Tài liệu bồi dưỡng ngạch chuyên viên cao cấp


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 272/BNV-ĐT năm 2014 đăng tải Tài liệu bồi dưỡng ngạch chuyên viên cao cấp
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu272/BNV-ĐT
        Cơ quan ban hànhBộ Nội vụ
        Người kýChu Văn Thành
        Ngày ban hành23/01/2014
        Ngày hiệu lực23/01/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương, Công nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 272/BNV-ĐT năm 2014 đăng tải Tài liệu bồi dưỡng ngạch chuyên viên cao cấp

            Lịch sử hiệu lực Công văn 272/BNV-ĐT năm 2014 đăng tải Tài liệu bồi dưỡng ngạch chuyên viên cao cấp

            • 23/01/2014

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 23/01/2014

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực