Công văn 272/UBND-ĐTMT

Công văn 272/UBND-ĐTMT năm 2015 về tổ chức thực hiện Luật Xây dựng 2014 theo nội dung Công văn 3482/BXD-HĐXD do thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 272/UBND-ĐTMT 2015 tổ chức thực hiện Luật Xây dựng 2014


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 272/UBND-ĐTMT
Về tổ chức triển khai thực hiện Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 theo nội dung Công văn số 3482/BXD-HĐXD ngày 30 tháng 12 năm 2014 của Bộ Xây dựng

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 01 năm 2015

 

Kính gửi:

- Các Sở ban ngành Thành phố;
- Ủy ban nhân dân 24 quận - huyện;
- Các Ban Quản lý trực thuộc Thành phố;
- Các Tổng Công ty trực thuộc Thành phố;
- Bộ Tư lệnh Thành phố;
- Bộ Tư lệnh Biên phòng Thành phố.

 

Xét báo cáo, đề xuất của Sở Xây dựng tại Công văn số 489/SXD-KTXD ngày 14 tháng 01 năm 2015 về tổ chức triển khai thực hiện Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 theo nội dung Công văn số 3482/BXD-HĐXD ngày 30 tháng 12 năm 2014 của Bộ Xây dựng về việc thực hiện Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 (Luật Xây dựng 2014); Ủy ban nhân dân Thành phố có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Để đảm bảo các hoạt động đầu tư xây dựng không bị gián đoạn trong khi chờ các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành Luật Xây dựng 2014 và Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định thay thế Quyết định số 126/2007/QĐ-UBND ngày 20 tháng 10 năm 2007 quy định về quản lý thực hiện các dự án đầu tư sử dụng vốn ngân sách nhà nước của Thành phố Hồ Chí Minh; Ủy ban nhân dân Thành phố chấp thuận các đề xuất của Sở Xây dựng tại Công văn nêu trên về hướng xử lý, giải quyết các vướng mắc khi triển khai thực hiện Luật Xây dựng 2014 theo yêu cầu của Bộ Xây dựng tại Công văn số 3482/BXD-HĐXD ngày 30 tháng 12 năm 2014, bao gồm các nội dung như sau:

a) Chủ đầu tư và hình thức quản lý dự án.

b) Lập, thẩm định dự án đầu tư xây dựng.

c) Thẩm định, phê duyệt thiết kế - dự toán xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở và kiểm tra công tác nghiệm thu chất lượng công trình xây dựng.

d) Cấp phép xây dựng.

đ) Mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định thiết kế công trình xây dựng.

e) Xử lý chuyển tiếp.

2. Giao Sở Xây dựng nghiên cứu, ban hành văn bản hướng dẫn tạm thời về triển khai thực hiện Luật Xây dựng 2014 theo yêu cầu của Bộ Xây dựng tại Công văn số 3482/BXD-HĐXD ngày 30 tháng 12 năm 2014 cho đến khi có các quy định mới thay thế.

3. Giao Sở Nội vụ căn cứ vào điều kiện cụ thể của các Sở ngành, Ủy ban nhân dân quận - huyện, Ban Quản lý đầu tư xây dựng các công trình khu vực quận - huyện để đề xuất, tham mưu cho Ủy ban nhân dân Thành phố về việc giao các Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành và Ủy ban nhân dân các quận - huyện trực tiếp quản lý, kiện toàn, sắp xếp hoặc thành lập các Ban quản lý dự án chuyên ngành hoặc Ban quản lý dự án khu vực, báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố trong tháng 02 năm 2015.

4. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp Sở Xây dựng, Sở Tư pháp và các sở - ngành liên quan khẩn trương rà soát đề xuất trình Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quy định thay thế Quyết định số 126/2007/QĐ-UBND ngày 20 tháng 10 năm 2007 của Ủy ban nhân dân Thành phố.

5. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc vượt thẩm quyền, Sở Xây dựng tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố, Bộ Xây dựng xin ý kiến chỉ đạo giải quyết./.

 


Nơi nhận:

- Như trên;
- Bộ Xây dựng;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND. TP;
- TTUB CT, các PCT;
- VPUB: CPVP;
- Các Phòng Chuyên viên;
- Lưu:VT, (ĐTMT/MTu) H.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Hữu Tín

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 272/UBND-ĐTMT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu272/UBND-ĐTMT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/01/2015
Ngày hiệu lực20/01/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 272/UBND-ĐTMT

Lược đồ Công văn 272/UBND-ĐTMT 2015 tổ chức thực hiện Luật Xây dựng 2014


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 272/UBND-ĐTMT 2015 tổ chức thực hiện Luật Xây dựng 2014
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu272/UBND-ĐTMT
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýNguyễn Hữu Tín
        Ngày ban hành20/01/2015
        Ngày hiệu lực20/01/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 272/UBND-ĐTMT 2015 tổ chức thực hiện Luật Xây dựng 2014

           Lịch sử hiệu lực Công văn 272/UBND-ĐTMT 2015 tổ chức thực hiện Luật Xây dựng 2014

           • 20/01/2015

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 20/01/2015

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực