Công văn 272/UBND-VX

Công văn 272/UBND-VX về thu tiền mua và hoàn thiện bằng tốt nghiệp Phổ thông do Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 272/UBND-VX thu tiền mua và hoàn thiện bằng tốt nghiệp Phổ thông


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẠC LIÊU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 272/UBND-VX
V/v thu tiền mua và hoàn thiện bằng tốt nghiệp Phổ thông

Bạc Liêu, ngày 01 tháng 03 năm 2007

 

Kính gửi:

- Sở Giáo dục và Đào tạo;
- Sở Tài chính.

Qua xem xét nội dung tờ trình số 23/SGD-ĐT ngày 01/02/2007 của Sở Giáo dục và Đào tạo, về việc thu tiền mua và hoàn thiện bằng tốt nghiệp phổ thông, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Đồng ý cho Sở giáo dục và Đào tạo thu tiền mua và hoàn thiện bằng tốt nghiệp phổ thông theo nội dung công văn số 6477/GDTX ngày 30/7/2003 hướng dẫn về quản lý và cấp phát bằng tốt nghiệp BTTHPT, BTTHCS, công văn 423/THPT ngày 16/01/2001 và công văn số 6408/BGD-ĐT-GDTH ngày 25/07/2006 về việc hoàn thiện và quản lý, cấp phát bằng tốt nghiệp THCS, THPT của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2. Giao Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng định mức thu, thông qua Sở Tài chính để thống nhất trước khi trình UBND tỉnh xem xét. Do đời sống của nhân dân trong tỉnh còn gặp nhiều khó khăn nên khi xây dựng cần chú ý đến các đối tượng chính sách, hộ gia đình thuộc diện nghèo, người dân tộc… để xây dựng mức thu cho hợp lý và phù hợp với điều kiện thực tế ở địa phương.

Nhận được công văn này đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Tài chính tiến hành thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Chủ tịch, các Phó CT;
- Chánh VP, các Phó VP;
- Khối Văn – Xã;
- Lưu: VP, (PCV14).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Bùi Hồng Phương

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 272/UBND-VX

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu272/UBND-VX
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/03/2007
Ngày hiệu lực01/03/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 272/UBND-VX

Lược đồ Công văn 272/UBND-VX thu tiền mua và hoàn thiện bằng tốt nghiệp Phổ thông


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 272/UBND-VX thu tiền mua và hoàn thiện bằng tốt nghiệp Phổ thông
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu272/UBND-VX
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bạc Liêu
        Người kýBùi Hồng Phương
        Ngày ban hành01/03/2007
        Ngày hiệu lực01/03/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiáo dục
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật15 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 272/UBND-VX thu tiền mua và hoàn thiện bằng tốt nghiệp Phổ thông

             Lịch sử hiệu lực Công văn 272/UBND-VX thu tiền mua và hoàn thiện bằng tốt nghiệp Phổ thông

             • 01/03/2007

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 01/03/2007

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực