Công văn 2720/TCT-CS

Công văn 2720/TCT-CS năm 2013 chứng từ thanh toán trong nội bộ doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2720/TCT-CS năm 2013 chứng từ thanh toán doanh nghiệp


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2720/TCT-CS
V/v chứng từ thanh toán trong nội bộ doanh nghiệp

Hà Nội, ngày 19 tháng 08 năm 2013

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Quảng Ninh.

Trả lời công văn số 7490/CT-THVNDT ngày 20/12/2012 về việc vướng mắc trong giải quyết hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với Công ty TNHH một thành viên 618 (trực thuộc Tổng công ty Đông Bắc, Bộ Quốc Phòng). Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại Khoản 1 Điều 63 Luật Doanh nghiệp năm 2005:

"Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là doanh nghiệp do một tổ chức hoặc một cá nhân làm chủ sở hữu (sau đây gọi là chủ sở hữu công ty); chủ sở hữu công ty chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty".

Căn cứ hướng dẫn về khấu trừ thuế GTGT tại Khoản 2.d.1 Điều 15 Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế GTGT, hướng dẫn thi hành Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 và Nghị định số 121/2011/NĐ-CP ngày 27/12/2011 của Chính phủ về thuế GTGT.

Căn cứ hướng dẫn tại Điểm 2.16 (b.2) Phụ lục 4 hướng dẫn lập hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ đối với một số trường hợp ban hành kèm theo Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp Công ty TNHH một thành viên 618 (là doanh nghiệp nhà nước và là công ty con của Tổng công ty Đông Bắc) nhận điều chuyển tài sản cố định, vật tư, nhiên liệu từ Công ty TNHH một thành viên 91 và Công ty TNHH một thành viên Khe Sim (Hai công ty này là đơn vị thành viên của Tổng công ty Đông Bắc, hạch toán độc lập) theo quyết định của Tổng công ty Đông Bắc; đồng thời Tổng công ty Đông Bắc có quyết định về việc thanh toán bù trừ giá trị tài sản cố định, vật tư, nhiên liệu điều chuyển bằng cách tăng số tiền nợ Tổng công ty đối với bên nhận điều chuyển và giảm số tiền nợ Tổng công ty đối với bên điều chuyển thì trường hợp này được coi là đủ điều kiện thanh toán qua ngân hàng và Công ty TNHH một thành viên 618 được xét hoàn thuế GTGT đầu vào của tài sản cố định, vật tư, nhiên liệu nhận điều chuyển nêu trên nếu đảm bảo các điều kiện khấu trừ, hoàn thuế khác theo quy định Tổng công ty Đông Bắc, Công ty TNHH một thành viên và Công ty TNHH một thành viên Khe Sim chịu trách nhiệm về tính chính xác của việc điều chuyển tài sản và bù trừ công nợ giữa Tổng công ty với hai Công ty.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh được biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC-BTC;
- Vụ PC-TCT;
- Vụ KK-TCT;
- Lưu: VT, CS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2720/TCT-CS

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2720/TCT-CS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/08/2013
Ngày hiệu lực19/08/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 2720/TCT-CS năm 2013 chứng từ thanh toán doanh nghiệp


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2720/TCT-CS năm 2013 chứng từ thanh toán doanh nghiệp
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2720/TCT-CS
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýCao Anh Tuấn
        Ngày ban hành19/08/2013
        Ngày hiệu lực19/08/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Thuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 2720/TCT-CS năm 2013 chứng từ thanh toán doanh nghiệp

            Lịch sử hiệu lực Công văn 2720/TCT-CS năm 2013 chứng từ thanh toán doanh nghiệp

            • 19/08/2013

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 19/08/2013

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực