Công văn 2723/TCT-CS

Công văn số 2723/TCT-CS về việc xác định nguyên giá tài sản cố định để trích khấu hao do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2723/TCT-CS xác định nguyên giá TSCĐ trích khấu hao


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------

Số: 2723/TCT-CS
V/v xác định nguyên giá TSCĐ.

Hà Nội, ngày 17 tháng 07 năm 2008

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Long An

Trả lời công văn số 5574/CT-TTr ngày 10/12/2007 của Cục thuế tỉnh Long An về xác định nguyên giá tài sản cố định để trích khấu hao, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Khoản 1.c Điều 4 Mục II Chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao TSCĐ ban hành kèm theo Quyết định số 206/2003/QĐ-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về việc xác định nguyên giá TSCĐ để trích khấu hao TSCĐ như sau: “Nguyên giá tài sản cố định hữu hình tự xây dựng hoặc tự sản xuất là giá thành thực tế của tài sản cố định cộng (+) các chi phí lắp đặt chạy thử, các chi phí khác trực tiếp liên quan phải chi ra tính đến thời điểm đưa tài sản cố định vào trạng thái sẵn sàng sử dụng (trừ các khoản lãi nội bộ, các chi phí không hợp lý như vật liệu lãng phí, lao động hoặc các khoản chi phí khác vượt quá mức quy định trong xây dựng hoặc tự sản xuất)”.

Căn cứ quy định nên trên, trường hợp Công ty TNHH Thép Như Quyền tự xây dựng nhà xưởng thì nguyên giá nhà xưởng để trích khấu hao TSCĐ là giá thành thực tế cộng các chi phí lắp đặt chạy thử, các chi phí khác trực tiếp liên quan phải chi ra tính đến thời điểm đưa nhà xưởng vào trạng thái sẵn sàng sử dụng theo giá trị trên hóa đơn, chứng từ hợp pháp, hợp lệ mà Công ty tập hợp được trong quá trình đầu tư xây dựng (trừ các khoản lãi nội bộ, các chi phí không hợp lý như vật liệu lãng phí, lao động hoặc các khoản chi phí khác vượt quá mức quy định trong xây dựng hoặc tự sản xuất). Ngoài ra, việc sử dụng giá trị TSCĐ ghi trên chứng thư thẩm định giá của công ty không có chức năng thẩm định giá để tính lệ phí trước bạ là không đúng quy định về cách xác định giá tính lệ phí trước bạ tại Mục I Phần II Thông tư số 95/2005/TT-BTC ngày 26/10/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí trước bạ.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Long An biết và nghiên cứu để hướng dẫn đơn vị.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Ban: HT, PC, TTTĐ;
- Lưu: VT, CS (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Thuộc tính Công văn 2723/TCT-CS

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2723/TCT-CS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/07/2008
Ngày hiệu lực17/07/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 2723/TCT-CS xác định nguyên giá TSCĐ trích khấu hao


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2723/TCT-CS xác định nguyên giá TSCĐ trích khấu hao
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2723/TCT-CS
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýPhạm Duy Khương
        Ngày ban hành17/07/2008
        Ngày hiệu lực17/07/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật13 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 2723/TCT-CS xác định nguyên giá TSCĐ trích khấu hao

           Lịch sử hiệu lực Công văn 2723/TCT-CS xác định nguyên giá TSCĐ trích khấu hao

           • 17/07/2008

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 17/07/2008

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực