Công văn 2723/TCT-KK

Công văn 2723/TCT-KK năm 2016 về thuế giá trị gia tăng đối với trường hợp chậm thanh toán do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2723/TCT-KK thuế giá trị gia tăng trường hợp chậm thanh toán 2016


B TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2723/TCT-KK
V/v thuế GTGT đối với trường hợp chậm thanh toán

Hà Nội, ngày 20 tháng 06 năm 2016

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Bình Dương

Trả lời công văn số 3534/CT-KK&KTT ngày 10/3/2016 của Cục Thuế tỉnh Bình Dương về việc hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với trường hợp chậm thanh toán, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau :

Căn cứ hướng dẫn tại Điểm c Khoản 3 Điều 15 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế GTGT và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế GTGT: "... Đối với các hóa đơn GTGT cơ sở kinh doanh đã không điều chỉnh giảm trước khi cơ quan thuế đến thanh tra, kiểm tra thì cơ sở kinh doanh được khai bổ sung nếu chứng từ thanh toán qua ngân hàng trong thời hạn 6 tháng kể từ tháng có Quyết định xử lý của cơ quan thuế.".

Căn cứ hướng dẫn tại Khoản 10 Điều 1 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT và quản lý thuế tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, trong đó sửa đổi toàn bộ nội dung Điểm c Khoản 3 Điều 15 Thông tư số 219/2013/TT-BTC như sau: "c) Đi với hàng hóa, dịch vụ mua trả chậm, trả góp giá trị hàng hóa, dịch vụ mua từ hai mươi triệu đồng trở lên, cơ sở kinh doanh căn cứ vào hợp đồng mua hàng hóa, dịch vụ bng văn bản, hóa đơn GTGT và chứng từ thanh toán qua ngân hàng của hàng hóa, dịch vụ mua trả chậm, trả góp đ kê khai, khấu trừ thuế GTGT đu vào. Trường hợp chưa chứng từ thanh toán qua ngân hàng do chưa đến thời điểm thanh toán theo hợp đng thì cơ sở kinh doanh vn được kê khai, khu trừ thuế GTGT đu vào. Trường hợp khi thanh toán, cơ sở kinh doanh không có chứng từ thanh toán qua ngân hàng thì cơ sở kinh doanh phải kê khai, điều chỉnh giảm s thuế GTGT đã được khu trừ đối với phần giá trị hàng hóa, dịch vụ không chứng từ thanh toán qua ngân hàng vào kỳ tính thuế phát sinh việc thanh toán bằng tiền mặt (k cả trong trường hợp cơ quan thuế và các cơ quan chức năng đã có quyết định thanh tra, kiểm tra kỳ tính thuế phát sinh thuế GTGT đã kê khai, khấu trừ).".

Trường hợp Công ty TNHH Hankook Vina EMB (mã số thuế 0302177701) có hàng hóa nhập khẩu đã nộp thuế GTGT khâu nhập khẩu và đã kê khai khấu trừ thuế GTGT, đến hạn thanh toán theo hợp đồng Công ty chưa thanh toán cho khách hàng nhưng không kê khai điều chỉnh giảm khấu trừ theo quy định và Cục Thuế đã ra Quyết định số 6168/QĐ-CT ngày 14/10/2015 xử lý vi phạm về thuế qua thanh tra thuế truy thu số tiền thuế GTGT đầu vào tương ứng. Đến ngày 17/02/2016 và 25/02/2016, Công ty đã thanh toán tiền qua ngân hàng cho khách hàng thì Công ty được kê khai số thuế GTGT đầu vào bị truy thu nêu trên vào chỉ tiêu [38] "Điều chỉnh tăng thuế GTGT còn được khấu trừ của các kỳ trước" của Tờ khai thuế GTGT mẫu số 01/GTGT từ kỳ tính thuế tháng 02/2016 trở đi, nhưng không vượt quá thời hạn 06 tháng kể từ tháng 10/2015; số thuế GTGT chưa khấu trừ hết của kỳ tính thuế này (bao gồm cả s thuế được khai điều chỉnh tăng) được xét hoàn thuế nếu thuộc đối tượng và trường hợp được hoàn thuế hoặc phải chuyển kỳ sau tiếp tục khấu trừ thuế theo quy định hiện hành.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Bình Dương được biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế (BTC);
- C
ác Vụ: PC, CS (TCT);
- Lưu: VT, KK.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Đại Trí

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2723/TCT-KK

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2723/TCT-KK
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/06/2016
Ngày hiệu lực20/06/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 2723/TCT-KK thuế giá trị gia tăng trường hợp chậm thanh toán 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2723/TCT-KK thuế giá trị gia tăng trường hợp chậm thanh toán 2016
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2723/TCT-KK
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýNguyễn Đại Trí
        Ngày ban hành20/06/2016
        Ngày hiệu lực20/06/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 2723/TCT-KK thuế giá trị gia tăng trường hợp chậm thanh toán 2016

            Lịch sử hiệu lực Công văn 2723/TCT-KK thuế giá trị gia tăng trường hợp chậm thanh toán 2016

            • 20/06/2016

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 20/06/2016

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực