Công văn 2726/BNN-BVTV

Công văn số 2726/BNN-BVTV về việc triển khai công tác Bảo vệ thực vật trên cây lâm nghiệp do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2726/BNN-BVTV triển khai công tác Bảo vệ thực vật trên cây lâm nghiệp


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
*******

Số: 2726/BNN-BVTV
V/v: Triển khai công tác Bảo vệ thực vật trên cây lâm nghiệp.

Hà Nội, ngày 04  tháng 10 năm 2007

 

Kính gửi: Sở Nông nghiệp & PTNT các tỉnh, thành phố.

 

Thực hiện chủ trương chuyển đổi cơ cấu cây trồng và triển khai các dự án trồng rừng. Hiện nay tại nhiều tỉnh trong cả nước đã hình thành các vùng trồng cây lâm nghiệp tập trung và đã xuất hiện các loại dịch hại gây hại trên cây lâm nghiệp gây khó khăn cho sản xuất: sâu róm hại cây thông, châu chấu hại cây luồng, sâu ăn lá hại cây keo lá tràm, một số dịch hại hại cục bộ trên cây xanh đường phố (tầm gửi, sâu ăn lá)…. Do tác hại của các loại dịch hại trên cây lâm nghiệp và sự cần thiết hình thành hệ thống tổ chức đồng bộ trong việc Điều tra theo dõi, dự tính dự báo và  tổ chức phòng trừ dịch hại trên cây lâm nghiệp trong Luật bảo vệ và phát triển rừng đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 03/12/2004 và Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội Việt Nam ký lệnh công bố ngày 14/12/2004. Tại Điều 43 về phòng trừ sinh vật gây hại rừng quy định:

1. Việc phòng, trừ sinh vật gây hại rừng phải tuân theo các quy định của pháp luật về bảo vệ và kiểm dịch thực vật, pháp luật về thú y.

2. Chủ rừng phải thực hiện các biện pháp phòng, trừ sinh vật gây hại rừng; khi phát hiện có sinh vật gây hại rừng trên diện tích rừng được giao, được thuê phải báo ngay cho cơ quan bảo vệ và kiểm dịch thực vật, kiểm dịch động vật gần nhất để được hướng dẫn và hỗ trợ các biện pháp phòng trừ.

Chủ rừng phải chịu trách nhiệm về việc để lan truyền dịch gây hại rừng nếu không thực hiện các biện pháp về phòng trừ sinh vật gây hại rừng theo quy định của Luật này và pháp luật về bảo vệ thực vật và kiểm dịch thực vật, pháp luật về thú y.

3. Cơ quan bảo vệ thực vật và kiểm dịch thực vật, kiểm dịch động vật có trách nhiệm tổ chức dự báo sinh vật gây hại rừng; hướng dẫn hỗ trợ chủ rừng các biện pháp phòng, trừ sinh vật gây hại rừng;  tổ chức phòng trừ sinh vật gây hại rừng trong trường hợp sinh vật gây hại rừng có nguy cơ lan rộng.

4. Nhà nước khuyến khích áp dụng các biện pháp lâm sinh, sinh học vào việc phòng, trừ sinh vật gây hại rừng.

Tại Quyết định số 17/2005/QĐ-BNN ngày 22/03/2005 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT v/v Bổ sung, Điều chỉnh nhiệm vụ và tổ chức bộ máy một số đơn vị thuộc Bộ đã giao cho ngành Bảo vệ thực vật chủ trì, chỉ đạo công tác phòng, trừ sinh vật hại rừng.

Để thực hiện tốt các quy định trong Luật bảo vệ và phát triển rừng và Quyết định của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT. Bộ Nông nghiệp và PTNT đề nghị các Sở Nông nghiệp & PTNT các tỉnh và thành phố trực thuộc Trung ương giao nhiệm vụ và bổ sung lực lượng, thiết bị để Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh thực hiện công tác BVTV trên cây lâm nghiệp.

Đây là một nhiệm vụ quan trọng đề nghị Sở Nông nghiệp & PTNT các tỉnh và thành phố trực thuộc Trung ương triển khai.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng Cao Đức Phát;
- Thứ trưởng Hứa Đức Nhị;
- Cục Bảo vệ thực vật;
- Cục Kiểm lâm;
- Cục Lâm nghiệp;
- Trung tâm KN Quốc gia;
- Lưu TCCB, VP

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Bá Bổng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2726/BNN-BVTV

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2726/BNN-BVTV
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/10/2007
Ngày hiệu lực04/10/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 2726/BNN-BVTV

Lược đồ Công văn 2726/BNN-BVTV triển khai công tác Bảo vệ thực vật trên cây lâm nghiệp


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2726/BNN-BVTV triển khai công tác Bảo vệ thực vật trên cây lâm nghiệp
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2726/BNN-BVTV
        Cơ quan ban hànhBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
        Người kýBùi Bá Bổng
        Ngày ban hành04/10/2007
        Ngày hiệu lực04/10/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật16 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 2726/BNN-BVTV triển khai công tác Bảo vệ thực vật trên cây lâm nghiệp

           Lịch sử hiệu lực Công văn 2726/BNN-BVTV triển khai công tác Bảo vệ thực vật trên cây lâm nghiệp

           • 04/10/2007

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 04/10/2007

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực