Công văn 273-CV/BTCTW

Công văn 273-CV/BTCTW năm 2021 về sinh hoạt đảng của đảng viên là công an chính quy đảm nhiệm chức danh công an xã do Ban Tổ chức Trung ương ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 273-CV/BTCTW 2021 sinh hoạt đảng của đảng viên là công an chính quy


BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG
BAN TỔ CHỨC
--------

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
---------------

Số: 273-CV/BTCTW
V/v sinh hoạt đảng của đảng viên là công an chính quy đảm nhiệm chức danh công an xã

Hà Nội, ngày 05 tháng 4 năm 2021

 

Kính gửi: Ban thường vụ các tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương

Thực hiện Quy định số 192-QĐ/TW, ngày 18/5/2019 của Bộ Chính trị về tổ chức đảng trong Công an nhân dân Việt Nam, Ban Tổ chức Trung ương thống nhất với Đảng ủy Công an Trung ương hướng dẫn về sinh hoạt của đảng viên là công an chính quy đảm nhiệm chức danh công an xã như sau:

1. Nếu ở xã có từ 03 đảng viên chính thức trở lên là công an chính quy đảm nhiệm chức danh công an xã, thì thành lập chi bộ công an xã trực thuộc đảng ủy xã, chịu sự lãnh đạo trực tiếp của đảng ủy xã; đồng thời, chịu sự lãnh đạo của đảng ủy công an huyện về an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng. Chỉ những đồng chí đảng viên là công an chính quy mới sinh hoạt ở chi bộ công an xã. Nhiệm vụ của chi bộ công an xã thực hiện theo Điều 24, Điều lệ Đảng và Điểm 5, Mục II, Quy định số 192-QĐ/TW, ngày 18/5/2019 của Bộ Chính trị.

2. Trường hợp chưa bố trí đủ số lượng đảng viên chính thức là công an chính quy đảm nhiệm chức danh công an xã để thành lập chi bộ, thì đảng ủy xã giới thiệu đảng viên là công an chính quy đảm nhiệm chức danh công an xã về sinh hoạt ở chi bộ phù hợp.

Đề nghị các tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương chỉ đạo tổ chức thực hiện. Trong quá trình triển khai nếu có vướng mắc, phản ánh về Ban Tổ chức Trung ương.

 


Nơi nhận:
- Như trên,
- Bộ Chính trị, Ban Bí thư (để báo cáo),
- Các ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc Trung ương,
- Đảng ủy Công an Trung ương,
- Các đồng chí Lãnh đạo Ban,
- Cục Công tác đảng và công tác chính trị Bộ Công an,
- Ban tổ chức các tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc TW,
- Các vụ, cục, đơn vị thuộc Ban TCTW,
- Lưu VP, Vụ CSĐ, ĐV.

K/T TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN
Hoàng Đăng Quang

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 273-CV/BTCTW

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu273-CV/BTCTW
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/04/2021
Ngày hiệu lực05/04/2021
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 273-CV/BTCTW 2021 sinh hoạt đảng của đảng viên là công an chính quy


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 273-CV/BTCTW 2021 sinh hoạt đảng của đảng viên là công an chính quy
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu273-CV/BTCTW
        Cơ quan ban hànhBan Tổ chức Trung ương
        Người kýHoàng Đăng Quang
        Ngày ban hành05/04/2021
        Ngày hiệu lực05/04/2021
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 273-CV/BTCTW 2021 sinh hoạt đảng của đảng viên là công an chính quy

              Lịch sử hiệu lực Công văn 273-CV/BTCTW 2021 sinh hoạt đảng của đảng viên là công an chính quy

              • 05/04/2021

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 05/04/2021

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực