Công văn 2737/CT-TTHT

Công văn 2737/CT-TTHT năm 2015 về kê khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp khi chuyển đổi doanh nghiệp do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2737/CT-TTHT 2015 kê khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp Hồ Chí Minh


TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP.HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2737/CT-TTHT
V/v: kê khai quyết toán thuế TNDN khi chuyển đổi doanh nghiệp

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 3 năm 2015

 

Kính gửi:

Công ty TNHH May Top One
Địa chỉ:
152 Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3
Mã số thuế: 0302538732

Trả lời văn thư số 01-15/CV-TO ngày 06/02/2015 của Công ty về kê khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) khi chuyển đổi doanh nghiệp, Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Khoản 2 Điều 16 Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 91/2014/NĐ-CP ngày 01/10/2014 sửa đổi bổ sung một số điều tại các Nghị định quy định về thuế quy định về khai thuế TNDN:

Khai thuế thu nhập doanh nghiệp là khai theo từng lần phát sinh, khai quyết toán năm hoặc khai quyết toán thuế đến thời điểm có quyết định về việc doanh nghiệp thực hiện chia; hợp nhất; sáp nhập; chuyển đổi loại hình doanh nghiệp; giải thể; chấm dứt hoạt động. Trường hợp chuyển đổi loại hình doanh nghiệp mà bên tiếp nhận kế thừa toàn bộ nghĩa vụ về thuế của doanh nghiệp trước chuyển đổi (như chuyển đổi loại hình doanh nghiệp từ Công ty TNHH sang Công ty cổ phần hoặc ngược lại; chuyển đổi Doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước thành Công ty cổ phần và các trường hợp khác theo quy định của pháp luật) thì không phải khai quyết toán thuế đến thời điểm có quyết định về việc chuyển đổi, doanh nghiệp chỉ khai quyết toán thuế năm theo quy định.”

Trường hợp Công ty khi chuyển đổi loại hình doanh nghiệp từ Công ty TNHH hai thành viên thành Công ty TNHH một thành viên mà doanh nghiệp sau chuyển đổi kế thừa toàn bộ nghĩa vụ về thuế của doanh nghiệp trước chuyển đổi thì không phải khai quyết toán thuế đến thời điểm có quyết định về việc chuyển đổi, doanh nghiệp chỉ khai quyết toán thuế năm theo quy định.

Cục Thuế TP thông báo để Công ty biết và thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng PC;
- Lưu: VT, TTHT.
599-2234971/2015-pbk

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2737/CT-TTHT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2737/CT-TTHT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/03/2015
Ngày hiệu lực27/03/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Thuế - Phí - Lệ Phí, Kế toán - Kiểm toán
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 2737/CT-TTHT

Lược đồ Công văn 2737/CT-TTHT 2015 kê khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp Hồ Chí Minh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2737/CT-TTHT 2015 kê khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp Hồ Chí Minh
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2737/CT-TTHT
        Cơ quan ban hànhCục thuế TP Hồ Chí Minh
        Người kýTrần Thị Lệ Nga
        Ngày ban hành27/03/2015
        Ngày hiệu lực27/03/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Thuế - Phí - Lệ Phí, Kế toán - Kiểm toán
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 2737/CT-TTHT 2015 kê khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp Hồ Chí Minh

            Lịch sử hiệu lực Công văn 2737/CT-TTHT 2015 kê khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp Hồ Chí Minh

            • 27/03/2015

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 27/03/2015

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực