Công văn 2737/TCT-PCCS

Công văn số 2737/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc đề nghị hướng dẫn chính sách thuế

Nội dung toàn văn Công văn 2737/TCT-PCCS đề nghị hướng dẫn chính sách thuế


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2737/TCT-PCCS
V/v: Trả lời chính sách thuế 

Hà Nội, ngày 02 tháng 08 năm 2006 

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Quảng N

Trả lời công văn số 1564/CT-TTHT ngày của Cục thuế tỉnh Quảng về việc đề nghị hướng dẫn chính sách thuế, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1) Theo quy định tại Danh Mục A: Ngành nghề, lĩnh vực được hưởng ưu đãi đầu tư ban hành kèm theo Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 của Chính phủ quy định chi Tiết thi hành Luật thuế TNDN thì hoạt động đầu tư phát triển sản xuất vùng nguyên liệu cây bông vải không có trong danh Mục ngành nghề, lĩnh vực được hưởng ưu đãi đầu tư. Do vậy Công ty cổ phần bông vải Miền Trung có phát triển vùng nguyên liệu bằng hình thức hỗ trợ nông dân trồng bông về giống, phân bón, kỹ thuật vốn và thu mua sản phẩm thì hình thức đầu tư nêu trên không được hưởng ưu đãi miễn giảm thuế theo danh Mục A ngành nghề, lĩnh vực được huởng ưu đãi đầu tư.

2) Dự án đầu tư vào địa bàn ưu đãi đầu tư hoặc khu kinh tế được ưu đãi đầu tư để thành lập một pháp nhân mới hạch toán độc lập thì dự án đầu tư này được hưởng ưu đãi miễn giảm thuế theo diện cơ sở mới thành lập; Trường hợp dự án đầu tư này không thành lập một pháp nhân mới thì chỉ được hưởng ưu đãi thuế theo diện đầu tư mở rộng.

3) Doanh nghiệp mới thành lập từ dự án đầu tư, năm đầu tiên (đã có hạng Mục đầu tư hoàn thành đưa vào sử dụng) không đáp ứng được Điều kiện về sử dụng lao động nhưng đến năm kết thúc đầu tư theo dự án mới đáp ứng Điều kiện về sử dụng lao động thì doanh nghiệp sẽ không đủ Điều kiện được hưởng ưu đãi miễn giảm thuế TNDN theo 1.2 Mục III Phần E Thông tư số 164/2003/NĐ-CP">128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 do việc ưu đãi thuế đối với Điều kiện sử dụng nhiều lao động được thực hiện bắt đầu ngay từ năm dự án đưa vào hoạt động kinh doanh và có thu nhập chịu thuế.

4) Về việc ưu đãi miễn giảm thuế cho thời gian còn lại, Bộ Tài chính đã có công văn số 11684/BTC-TCT ngày hướng dẫn về thời gian ưu đãi còn lại theo Điểm 8 Thông tư số 88/2004/TT-BTC ngày .

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu: VT, PCCS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
 
 
 
 
Phạm Duy Khương

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2737/TCT-PCCS

Loại văn bản Công văn
Số hiệu 2737/TCT-PCCS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 02/08/2006
Ngày hiệu lực 02/08/2006
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 2737/TCT-PCCS đề nghị hướng dẫn chính sách thuế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Công văn 2737/TCT-PCCS đề nghị hướng dẫn chính sách thuế
Loại văn bản Công văn
Số hiệu 2737/TCT-PCCS
Cơ quan ban hành Tổng cục Thuế
Người ký Phạm Duy Khương
Ngày ban hành 02/08/2006
Ngày hiệu lực 02/08/2006
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 16 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được căn cứ

Văn bản hợp nhất

Văn bản gốc Công văn 2737/TCT-PCCS đề nghị hướng dẫn chính sách thuế

Lịch sử hiệu lực Công văn 2737/TCT-PCCS đề nghị hướng dẫn chính sách thuế

  • 02/08/2006

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 02/08/2006

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực