Công văn 2738/TCT-CS

Công văn 2738/TCT-CS năm 2016 về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp đối với chi khấu hao tài sản cố định do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2738/TCT-CS chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp chi khấu hao tài sản cố định 2016


B TÀI CHÍNH
T
NG CỤC THU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2738/TCT-CS
V/v chính sách thuế TNDN

Hà Nội, ngày 20 tháng 06 năm 2016

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 118/CT-KT1 ngày 20/1/2016 của Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh đề nghị hướng dẫn vướng mắc chính sách thuế TNDN. Về vấn đ này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Đi với tài sản cố định dùng cho Mục đích phúc lợi

- Điều 6 Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25/4/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định quy định:

“Căn cứ vào Mục đích sử dụng của tài sản c định, doanh nghiệp tiến hành phân loại tài sản c định theo các chỉ tiêu sau:

1. Tài sản c định dùng cho Mục đích kinh doanh là những tài sản c định do doanh nghiệp quản lý, sử dụng cho các Mục đích kinh doanh của doanh nghiệp.

2. Tài sản c định dùng cho Mục đích phúc lợi, sự nghiệp, an ninh, quốc phòng là những tài sản cố định do doanh nghiệp quản lý sử dụng cho các Mục đích phúc lợi, sự nghiệp, an ninh, quốc phòng trong doanh nghiệp. Các tài sản cố định này cũng được phân loại theo quy định tại Điểm 1 nêu trên.

3. Tài sản c định bảo quản hộ, giữ hộ, cất giữ hộ là những tài sản c định doanh nghiệp bảo quản hộ, giữ hộ cho đơn vị khác hoặc cất giữ hộ Nhà nước theo quy định của cơ quan Nhà nước có thm quyn.

4. Tùy theo yêu cầu quản lý của từng doanh nghiệp, doanh nghiệp tự phân loại chi Tiết hơn các tài sản cố định của doanh nghiệp trong từng nhóm cho phù hợp.”

- Khoản 2.2 Điều 6 Thông tư số 123/2012/TT-BTC ngày 27/7/2012 của Bộ Tài chính quy định các Khoản chi không được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN:

2.2. Chi khu hao tài sản c định thuộc một trong các trường hợp sau:

a) Chi khu hao đối với tài sản c định không sử dụng cho hoạt động sản xut, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ.

Riêng tài sản c định phục vụ cho người lao động làm việc tại doanh nghiệp như: nhà nghỉ giữa ca, nhà ăn giữa ca, nhà thay quần áo, nhà vệ sinh, phòng hoặc trạm y tế để khám chữa bệnh, cơ sở đào tạo, dạy nghề và các thiết bị, nội thất đủ Điều kiện là tài sản cố định lắp đặt trong nhà nghỉ giữa ca, nhà ăn giữa ca, nhà thay quần áo, nhà vệ sinh, phòng hoặc trạm y tế đ khám chữa bệnh, cơ sở đào tạo, dạy nghề; bể chứa nước sạch, nhà đ xe, xe đưa đón người lao động, nhà ở trực tiếp cho người lao động do doanh nghiệp đầu tư, xây dựng được trích khu hao tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế.

Căn cứ các quy định nêu trên, tài sản cố định phục vụ cho hoạt động sản xuất, kinh doanh và tài sản cố định dùng cho Mục đích phúc lợi là 2 loại tài sản độc lập, được sử dụng cho các Mục đích khác nhau.

2. Về xác định tài sản cố định mua sắm thường xuyên trong năm

Liên quan đến tiêu chí xác định hoạt động đầu tư thường xuyên trong giai đoạn 2009-2013, Bộ Tài chính đã có công văn số 4769/BTC-TCT hướng dẫn chung Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Do đó, đối với nội dung này, đề nghị Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh thực hiện theo hướng dẫn tại công văn số 4769/BTC-TCT nêu trên.

3. Về cách tính tỷ để xác định thu nhập chịu thuế từ đầu tư mở rộng không được hưởng ưu đãi thuế TNDN

Tổng cục Thuế ghi nhận kiến nghị của Cục Thuế để xem xét, trình cấp có thẩm quyền trong quá trình sửa đi, bổ sung quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCTr Cao Anh Tuấn (để b/c);
- Các Vụ: PC, CST, TCDN (BTC);
- Thanh
tra BTC;
- Vụ PC (TCT);
- Lưu VT, CS (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Quý Trung

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2738/TCT-CS

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2738/TCT-CS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/06/2016
Ngày hiệu lực20/06/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 2738/TCT-CS chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp chi khấu hao tài sản cố định 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2738/TCT-CS chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp chi khấu hao tài sản cố định 2016
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2738/TCT-CS
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýNguyễn Quý Trung
        Ngày ban hành20/06/2016
        Ngày hiệu lực20/06/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Thuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 2738/TCT-CS chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp chi khấu hao tài sản cố định 2016

           Lịch sử hiệu lực Công văn 2738/TCT-CS chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp chi khấu hao tài sản cố định 2016

           • 20/06/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 20/06/2016

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực