Công văn 2739/BTP-KHTC

Công văn 2739/BTP-KHTC năm 2019 về bố trí kinh phí thực hiện nhiệm vụ trong lĩnh vực tư pháp do Bộ Tư pháp ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2739/BTP-KHTC 2019 bố trí kinh phí thực hiện nhiệm vụ trong lĩnh vực tư pháp


BỘ TƯ PHÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2739/BTP-KHTC
V/v bố trí kinh phí thực hiện các nhiệm vụ trong lĩnh vực tư pháp

Hà Nội, ngày 23 tháng 7 năm 2019

 

Kính gửi: Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Thời gian qua, được sự quan tâm chỉ đạo sát sao, kịp thời của Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, công tác tư pháp đã đạt được nhiều kết quả và chuyển biến tích cực, góp phần quan trọng vào việc triển khai xây dựng, thi hành pháp luật, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội và phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Cùng với sự chỉ đạo về chuyên môn, các hoạt động trong lĩnh vực tư pháp đã được các cấp chính quyền tạo điều kiện về nguồn lực tài chính để các đơn vị thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của ngành cũng như nhiệm vụ chính trị được cấp ủy, chính quyền địa phương giao.

Đ công tác tư pháp đạt kết quả cao hơn nữa trong thời gian tới, cùng với việc đảm bảo kinh phí triển khai toàn diện công tác tư pháp nói chung, Bộ Tư pháp trân trọng đề nghị Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tiếp tục quan tâm chỉ đạo bố trí ngân sách thỏa đáng để thực hiện các hoạt động cụ thể sau:

1. Về triển khai Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật, Luật Hòa giải cơ sở, đề nghị bố trí kinh phí cho các hoạt động của Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật; các hoạt động tổng kết Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phbiến giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân; tổ chức Ngày pháp luật Việt Nam; thực hiện Chương trình, các Đề án về phổ biến, giáo dục pháp luật tại địa phương theo Quyết định số 705/QĐ-TTg ngày 25/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017-2021, nhất là các Quyết định, Đề án mới ban hành như: Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg ngày 13/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật; Đán “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019 - 2022” theo Quyết định số 428/QĐ-TTg ngày 18/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ; Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2019-2021” theo Quyết định số 471/QĐ-TTg ngày 26/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ; thực hiện các chương trình bồi dưỡng, nâng cao năng lực, kỹ năng cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật, hòa giải viên ở cơ sở; kinh phí triển khai xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

2. Về triển khai Luật Hộ tịch và xây dng Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đề nghị bố trí kinh phí để trang bị đầy đủ trang thiết bị (máy tính cho công chức tư pháp - hộ tịch), kinh phí cho việc cập nhật dữ liệu hộ tịch vào Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử (số hóa từ sổ hộ tịch); thực hiện chương trình đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ tư pháp - hộ tịch, đảm bảo trước ngày 01 tháng 01 năm 2020 hoàn thành việc cấp chng chỉ cho 100 % công chức tư pháp - hộ tịch đủ tiêu chuẩn theo quy định của Luật Hộ tịch.

3. Về triển khai Luật lý lịch tư pháp, bố trí kinh phí cho hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác xây dng, quản lý, vận hành và khai thác cơ sở dữ liệu về lý lịch tư pháp và cấp phiếu lý lịch tư pháp.

4. Về việc triển khai Luật trợ giúp pháp lý, đề nghị ưu tiên bố trí ngân sách từ bổ sung cân đối ngân sách hàng năm để hỗ trợ cho việc thực hiện nhiệm vụ theo Điều 5 Luật Trợ giúp pháp lý và triển khai các hoạt động được quy định cụ thể tại Quyết định số 32/2016/QĐ-TTg ngày 08/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành chính sách trợ giúp pháp lý cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số tại các huyện nghèo, xã nghèo, thôn, bản đặc biệt khó khăn giai đoạn 2016-2020 và hỗ trợ vụ việc tham gia tố tụng có tính chất phức tạp hoặc điển hình.

Ngoài ra, Bộ Tư pháp cũng mong nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của Đồng chí Chủ tịch đối với các hoạt động tư pháp khác như: xây dựng, kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật; công tác thi hành án dân sự, bổ trợ tư pháp.... để tiếp tục triển khai đồng bộ, có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm, chương trình, kế hoạch về nhiệm vụ công tác tư pháp trên địa bàn.

Bộ Tư pháp trân trọng cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo của Đồng chí Chủ tịch./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- Phó TTTTCP Trương Hòa Bình (để báo cáo);
- Bộ Tài chính (để p/h);
- Các Thứ trưởng (để biết);
- Sở Tư pháp, Sở Tài chính các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Vụ PBGDPL, Cục HTQT, Cục TGPL, Trung tâm LLTPQG (để thực hiện);
- Lưu: VT, KHTC.

BỘ TRƯỞNG
Lê Thành Long

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2739/BTP-KHTC

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2739/BTP-KHTC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/07/2019
Ngày hiệu lực23/07/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật10 tháng trước
(09/01/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 2739/BTP-KHTC

Lược đồ Công văn 2739/BTP-KHTC 2019 bố trí kinh phí thực hiện nhiệm vụ trong lĩnh vực tư pháp


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2739/BTP-KHTC 2019 bố trí kinh phí thực hiện nhiệm vụ trong lĩnh vực tư pháp
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2739/BTP-KHTC
        Cơ quan ban hànhBộ Tư pháp
        Người kýLê Thành Long
        Ngày ban hành23/07/2019
        Ngày hiệu lực23/07/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật10 tháng trước
        (09/01/2020)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 2739/BTP-KHTC 2019 bố trí kinh phí thực hiện nhiệm vụ trong lĩnh vực tư pháp

           Lịch sử hiệu lực Công văn 2739/BTP-KHTC 2019 bố trí kinh phí thực hiện nhiệm vụ trong lĩnh vực tư pháp

           • 23/07/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 23/07/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực