Công văn 274/BXD-QLN

Công văn 274/BXD-QLN năm 2018 về văn bản chứng minh vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp khi thực hiện thủ tục nhận chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản do Bộ Xây dựng ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 274/BXD-QLN 2018 vốn sở hữu doanh nghiệp khi nhận chuyển nhượng dự án bất động sản


BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 274/BXD-QLN
V/v: kiến nghị của Công ty cổ phần Địa ốc Mỹ Hạnh Đức Hòa.

Hà Nội, ngày 27 tháng 11 năm 2018

 

Kính gửi: Công ty Cổ phn Địa ốc Mỹ Hạnh Đức Hòa

Bộ y dựng nhận được công văn s 11066/VPCP-ĐMDN ngày 14/11/2018 của Văn phòng Chính phủ chuyển kiến nghị của Công ty cổ phần Địa ốc Mỹ Hạnh Đức Hòa tỉnh Long An hỏi về văn bản chứng minh vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp khi thực hiện thủ tục nhận chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản. Về vấn đề này, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Tại Khoản 3 Điều 49 Luật Kinh doanh bất động sản quy định về điều kiện chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phn dự án bất động sản như sau: “Chủ đầu tư nhận chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản phải là doanh nghiệp kinh doanh bất động sản, có đủ năng lực tài chính và cam kết tiếp tục việc triển khai đầu tư xây dựng, kinh doanh theo đúng quy định của pháp luật, bảo đảm tiến độ, nội dung dự án”.

Tại Điểm d Khoản 2 Điều 12 của Nghị định 76/2015/NĐ-CP quy định về hồ sơ của chủ đầu tư nhận chuyển dự án bao gồm:

“…Văn bn chứng minh có vốn thuộc sở hữu của mình để thực hiện dự án theo quy định của pháp luật về đầu tư, về đất đai. Trường hợp chưa có văn bản chứng minh có vn thuộc sở hữu của mình theo quy định của pháp luật về đầu tư; về đất đai thì phải có văn bản xác nhận của tổ chức kiểm toán độc lập hoặc báo cáo tài chính đã được kiểm toán về mức vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp tại thời điểm gần nhất (năm nhận chuyển nhượng hoặc năm trước liền kề năm nhận chuyển nhượng) đối với doanh nghiệp đang hoạt động; đối với doanh nghiệp mới thành lập thì nếu số vốn là tiền Việt Nam hoặc ngoại tệ thì phải được ngân hàng thương mại nơi doanh nghiệp đó mở tài khoản xác nhận về số dư tiền gửi của doanh nghiệp, nếu số vốn là tài sản thì phải có chứng thư của tổ chức có chức năng định giá hoặc thẩm định giá đang hoạt động tại Việt Nam về kết quả định giá, thẩm định giá tài sản của doanh nghiệp”

Tại điểm a, khoản 2 Điều 14 Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai về điều kiện về năng lực tài chính để bảo đảm việc sử dụng đất theo tiến độ của dự án đầu tư thì chủ đầu tư dự án phải: “a) Có vốn thuộc sở hữu của mình để thực hiện dự án không thấp hơn 20% tổng mức đầu tư đối với dự án có quy mô sử dụng đất dưới 20 héc ta; không thấp hơn 15% tổng mức đầu tư đối với dự án có quy mô sử dụng đất từ 20 héc ta trở lên;”

Theo các quy định nêu trên, đề nghị Công ty có văn bản gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường để được hướng dẫn cụ thể về văn bản chứng minh vốn thuộc sở hữu của mình để thực hiện dự án theo quy định tại điểm a, khoản 2 Điều 14 Nghị định 43/2014/NĐ-CP nêu trên.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng về kiến nghị của Công ty cổ phần Địa ốc Mỹ Hạnh Đức Hòa theo công văn 11066/VPCP-ĐMDN ngày 14/11/2018 của Văn phòng Chính phủ ./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Nguyễn Văn Sinh (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ;
- Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam;
- Lưu: VP, Vụ pháp ch
ế, QLN(2b).

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ NHÀ VÀ THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Vũ Văn Phấn

 

Thuộc tính Công văn 274/BXD-QLN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu274/BXD-QLN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/11/2018
Ngày hiệu lực27/11/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Thương mại, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 tháng trước
(02/01/2019)

Download Công văn 274/BXD-QLN

Lược đồ Công văn 274/BXD-QLN 2018 vốn sở hữu doanh nghiệp khi nhận chuyển nhượng dự án bất động sản


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 274/BXD-QLN 2018 vốn sở hữu doanh nghiệp khi nhận chuyển nhượng dự án bất động sản
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu274/BXD-QLN
        Cơ quan ban hànhBộ Xây dựng
        Người kýVũ Văn Phấn
        Ngày ban hành27/11/2018
        Ngày hiệu lực27/11/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Thương mại, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 tháng trước
        (02/01/2019)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 274/BXD-QLN 2018 vốn sở hữu doanh nghiệp khi nhận chuyển nhượng dự án bất động sản

           Lịch sử hiệu lực Công văn 274/BXD-QLN 2018 vốn sở hữu doanh nghiệp khi nhận chuyển nhượng dự án bất động sản

           • 27/11/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 27/11/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực