Công văn 274/TC-CST

Công văn số 274/TC-CST về việc thuế suất thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với dịch vụ bồi dưỡng kiến thức tài chính, kiểm toán và dịch vụ tư vấn ứng dụng công nghệ thông tin do Bộ Tài chính ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 274/TC-CST thuế suất thuế giá trị gia tăng (GTGT) dịch vụ bồi dưỡng kiến thức tài chính, kiểm toán và dịch vụ tư vấn ứng dụng CNTT


BỘ TÀI CHÍNH
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------

Số: 274/TC-CST
V/v: Hướng dẫn về thuế suất thuế GTGT

Hà Nội, ngày 10 tháng 01 năm 2005

 

Kính gửi:

Công ty Hợp danh kiểm toán Việt Nam
(phòng 1005, tầng 10, nhà 18T2, Khu đô thị Trung Hòa - Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội)

 

Trả lời công văn số 78/2004/CPA VIETNAM ngày 26/11/2004 của Công ty Hợp danh kiểm toán Việt Nam hỏi về thuế suất thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với dịch vụ bồi dưỡng kiến thức tài chính, kiểm toán và dịch vụ tư vấn ứng dụng công nghệ thông tin, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Căn cứ Điểm 11, Mục II Phần A và Điểm 3.19 Mục II phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế GTGT và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT thì dịch vụ bồi dưỡng kiến thức tài chính, kiểm toán thuộc diện không chịu thuế GTGT và dịch vụ tư vấn ứng dụng công nghệ thông tin chịu thuế GTGT với thuế suất là 10%.

Bộ Tài chính thông báo để Công ty biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VP, CST.

TL. BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH THUẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Phụng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 274/TC-CST

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu274/TC-CST
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/01/2005
Ngày hiệu lực10/01/2005
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 274/TC-CST thuế suất thuế giá trị gia tăng (GTGT) dịch vụ bồi dưỡng kiến thức tài chính, kiểm toán và dịch vụ tư vấn ứng dụng CNTT


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Công văn 274/TC-CST thuế suất thuế giá trị gia tăng (GTGT) dịch vụ bồi dưỡng kiến thức tài chính, kiểm toán và dịch vụ tư vấn ứng dụng CNTT
       Loại văn bảnCông văn
       Số hiệu274/TC-CST
       Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
       Người kýNguyễn Văn Phụng
       Ngày ban hành10/01/2005
       Ngày hiệu lực10/01/2005
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
       Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
       Cập nhật16 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được căn cứ

         Văn bản hợp nhất

          Văn bản gốc Công văn 274/TC-CST thuế suất thuế giá trị gia tăng (GTGT) dịch vụ bồi dưỡng kiến thức tài chính, kiểm toán và dịch vụ tư vấn ứng dụng CNTT

          Lịch sử hiệu lực Công văn 274/TC-CST thuế suất thuế giá trị gia tăng (GTGT) dịch vụ bồi dưỡng kiến thức tài chính, kiểm toán và dịch vụ tư vấn ứng dụng CNTT

          • 10/01/2005

           Văn bản được ban hành

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 10/01/2005

           Văn bản có hiệu lực

           Trạng thái: Có hiệu lực