Công văn 2740/TCT-TS

Công văn số 2740/TCT-TS của Tổng cục Thuế về việc vướng mắc trong quản lý thu các khoản LQ đến đất đai

Nội dung toàn văn Công văn 2740/TCT-TS vướng mắc trong quản lý thu các khoản LQ đến đất đai


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2740/TCT-TS
V/v: Thu tiền thuê đất và LPTB đất thuê

Hà Nội, ngày 02 tháng 08 năm 2006 

 

Kính gửi: Cục thuế Tỉnh Thái Bình

Trả lời công văn số 888/CT-TH ngày của Cục thuế tỉnh Thái Bình V/v “Vướng mắc trong quản lý thu các Khoản LQ đến đất đai”, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1/ Về Lệ phí trước bạ (LPTB):

Về vướng mắc trong việc thu LPTB đối với đất thuê khi người thuê đất xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Tổng cục Thuế cũng đã nhận được kiến nghị của UBND tỉnh Thái Bình và đang trình Bộ Tài chính để xử lý.

Về LPTB đối với tài sản của DNNN được cổ phần hóa thành sở hữu của công ty cổ phần, Tổng cục Thuế đã có công văn số 2580/TCT-TS ngày gửi cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ, đề nghị Cục thuế nghiên cứu, thực hiện.

2/ Về thu tiền thuê đất:

Tại Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước:

- Khoản 2 Điều 9 quy định: “2. Dự án thuê đất, thuê mặt nước trước ngày 01 tháng 01 năm 2006 mà nộp tiền thuê đất, thuê mặt nước hàng năm, thì nay xác định lại đơn giá thuê theo quy định tại Điều 4, Điều 5, Điều 6 Nghị định này và được áp dụng kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2006”.

- Điều 27 quy định: “… Những quy định trước đây về đơn giá thuê đất, thu tiền thuê đất trái với quy định tại Nghị định này đều bãi bỏ”.

Như vậy, đối với dự án thuê đất nộp tiền thuê đất hàng năm, đơn giá cho thuê đất ghi tại các quyết định cho thuê đất và hợp đồng thuê đất của cơ quan có thẩm quyền thực hiện theo quy định tại các văn bản trước Nghị định số 142/2005/NĐ-CP và Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất đều không còn hiệu lực thi hành và phải xác định lại theo đúng quy định tại Nghị định số 142/2005/NĐ-CP nêu trên.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế tỉnh Thái Bình biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu: VT, TS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2740/TCT-TS

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2740/TCT-TS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành02/08/2006
Ngày hiệu lực02/08/2006
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 2740/TCT-TS vướng mắc trong quản lý thu các khoản LQ đến đất đai


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2740/TCT-TS vướng mắc trong quản lý thu các khoản LQ đến đất đai
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2740/TCT-TS
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýPhạm Duy Khương
        Ngày ban hành02/08/2006
        Ngày hiệu lực02/08/2006
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật17 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 2740/TCT-TS vướng mắc trong quản lý thu các khoản LQ đến đất đai

           Lịch sử hiệu lực Công văn 2740/TCT-TS vướng mắc trong quản lý thu các khoản LQ đến đất đai

           • 02/08/2006

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 02/08/2006

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực