Công văn 2742/BGDĐT-GDDT

Công văn 2742/BGDĐT-GDDT báo cáo thực hiện Chỉ thị 38/2004/CT-TTg về đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng tiếng dân tộc thiểu số đối với cán bộ, công chức công tác ở vùng dân tộc, miền núi do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2742/BGDĐT-GDDT báo cáo thực hiện Chỉ thị 38/2004/CT-TTg


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 2742/BGDĐT-GDDT
V/v: Báo cáo thực hiện triển khai Chỉ thị 38/2004/CT-TTg.

Hà Nội, ngày 19 tháng 5 năm 2010

 

Kính gửi: Các Sở Giáo dục và Đào tạo

Theo Quyết định số 954/QĐ-BGDĐT ngày 07/03/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Vụ Giáo dục Dân tộc được giao nhiệm vụ thường trực và làm đầu mối giúp Bộ trưởng và Bộ phận thường trực triển khai thực hiện.

Để chuẩn bị báo cáo tổng kết năm học 2009-2010 và 5 năm về triển khai thực hiện Chỉ thị 38/2004/CT-TTg ngày 09/ 11/ 2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng tiếng dân tộc thiểu số đối với cán bộ, công chức công tác ở vùng dân tộc, miền núi Vụ Giáo dục dân tộc xin đề nghị các sở Giáo dục và Đào tạo báo cáo tình hình triển khai thực hiện Công văn số 5566/BGD&ĐT-TCCB ngày 04/ 7/ 2005 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 38/2004/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ với những nội dung sau:

- Những công việc có liên quan tới Chỉ thị 38/2004/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ mà quý Sở đã và đang đảm trách. Việc đào tạo tiếng dân tộc thiểu số cho giáo viên dạy tiếng dân tộc và cán bộ, công chức.

- Những công việc có liên quan tới việc triển khai thực hiện Chỉ thị 38/2004/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ đã phối hợp giữa quý Sở và các Ban ngành ở địa phương.

Báo cáo của quý Sở gửi về Vụ Giáo dục dân tộc trước ngày 5/06/2010.

(Có mẫu báo cáo và Phụ lục báo cáo kèm theo)

Mọi chi tiết xin liên hệ với bà: Nguyễn Thanh Thủy, Vụ Giáo dục dân tộc; ĐT: 04.36230260 hoặc 0904216555.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên ;
- TT. Nguyễn Thị Nghĩa (để báo cáo);
- Lưu VT, Vụ GDDT.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ GIÁO DỤC DÂN TỘC
Mông Ký Slay

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

MẪU ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO

(Kèm theo Công văn số: 2742/BGDĐT-GDDT)

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

1. Dân số là người dân tộc thiểu số ở địa phương;

2. Tiếng dân tộc thiểu số đang được đào tạo, bồi dưỡng tại địa phương;

3. Lực lượng nòng cốt tham gia biên soạn tài liệu, giáo trình, tham gia giảng dạy tiếng dân tộc thiểu số ở địa phương;

4. Chế độ khuyến khích đối với người dạy và người học tiếng dân tộc thiểu số.

II. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH DẠY HỌC TIẾNG DÂN TỘC THIỂU SỐ

1. Chương trình tiếng dân tộc thiểu số đã được biên soạn;

2. Tài liệu, giáo trình tiếng dân tộc được biên soạn ở địa phương.

III. TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 38/2004/CT-TTG

1. Triển khai thực hiện Chỉ thị số 38/2004/CT-TTg

2. Kết quả đào tạo (có bảng thống kê kèm theo)

IV. ĐÁNH GIÁ QUÁ TRÌNH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

1. Thuận lợi

2. Khó khăn

V. PHƯƠNG HƯỚNG ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG TIẾNG DÂN TỘC THIỂU SỐ TRONG THỜI GIAN TỚI

VI. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

 

 

(Kí tên, đóng dấu)

 

PHỤ LỤC BÁO CÁO

THỐNG KÊ ĐÀO TẠO TIẾNG DÂN TỘC THIỂU SỐ TỪ 2006 ĐẾN 2010

Sở Giáo dục và Đào tạo: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(Kèm theo Công văn số: 2742/BGDĐT-GDDT)

TT

TDTTS được dạy

Số GV dạy TDTTS

Số CBCC đã tốt nghiệp

2006

2007

2008

2009

2010

 

1

1.

2.

...

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2742/BGDĐT-GDDT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2742/BGDĐT-GDDT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/05/2010
Ngày hiệu lực19/05/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 2742/BGDĐT-GDDT

Lược đồ Công văn 2742/BGDĐT-GDDT báo cáo thực hiện Chỉ thị 38/2004/CT-TTg


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2742/BGDĐT-GDDT báo cáo thực hiện Chỉ thị 38/2004/CT-TTg
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2742/BGDĐT-GDDT
        Cơ quan ban hànhBộ Giáo dục và Đào tạo
        Người kýMông Ký Slay
        Ngày ban hành19/05/2010
        Ngày hiệu lực19/05/2010
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiáo dục
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật14 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 2742/BGDĐT-GDDT báo cáo thực hiện Chỉ thị 38/2004/CT-TTg

           Lịch sử hiệu lực Công văn 2742/BGDĐT-GDDT báo cáo thực hiện Chỉ thị 38/2004/CT-TTg

           • 19/05/2010

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 19/05/2010

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực