Công văn 2743/UBND-VX

Công văn 2743/UBND-VX tăng cường quản lý, tổ chức thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, y tế do thành phố Hà Nội ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2743/UBND-VX quản lý thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2743/UBND-VX
V/v tăng cường quản lý, tổ chức thực hiện chính sách BHXH, BHYT

Hà Nội, ngày 18 tháng 04 năm 2012

 

Kính gửi:

- Các Sở, Ban, ngành Thành phố;
- UBND các quận, huyện, thị xã.

 

Ngày 06/4/2012, Bảo hiểm xã hội Việt Nam có văn bản số 1217/BHXH-VP về việc Phối hợp chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT; Ủy ban nhân dân Thành phố yêu cầu các sở, ban, ngành và UBND các quận, huyện, thị xã tăng cường các biện pháp quản lý và tổ chức thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn với các nội dung sau:

1. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Thông tin - Truyền thông, các cơ quan báo chí trên địa bàn phối hợp với Bảo hiểm xã hội Thành phố đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đến mọi người dân bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú nhằm phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; cơ quan thông tin, truyền thông của Thành phố thường xuyên biểu dương, khen thưởng kịp thời những doanh nghiệp thực hiện tốt chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; đồng thời nhắc nhở, phê bình các doanh nghiệp vi phạm pháp luật bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên các phương tiện thông tin đại chúng.

2. Cục thuế, Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp chặt chẽ với Bảo hiểm xã hội Hà Nội rà soát, thống kê các doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn, nắm rõ đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế bắt buộc để yêu cầu các doanh nghiệp tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đầy đủ cho người lao động theo quy định của pháp luật.

3. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Liên đoàn Lao động Thành phố và Bảo hiểm xã hội Hà Nội tăng cường thanh tra, kiểm tra việc thực hiện Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Bảo hiểm y tế tại các đơn vị sử dụng lao động để yêu cầu các đơn vị đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đầy đủ, kịp thời; ngăn ngừa, phát hiện các hành vi lạm dụng, chiếm dụng quỹ bảo hiểm xã hội nhằm đảm bảo quyền lợi cho người lao động, đồng thời kiên quyết xử lý nghiêm những trường hợp nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế kéo dài ảnh hưởng đến quyền lợi của người lao động.

4. Sở Tài chính kịp thời chuyển kinh phí phần ngân sách nhà nước hỗ trợ cho người nghèo và các đối tượng chính sách xã hội để Bảo hiểm xã hội Thành phố đảm bảo quyền lợi về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho các đối tượng theo quy định.

5. Sở Y tế thường xuyên chỉ đạo các cơ sở khám, chữa bệnh không ngừng nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, y đức của thầy thuốc để phục vụ nhân dân khám, chữa bệnh tốt hơn; phối hợp chặt chẽ với Bảo hiểm xã hội Thành phố tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra tại các cơ sở khám chữa bệnh để ngăn ngừa, phát hiện và kiên quyết xử lý các hành vi lạm dụng, chiếm dụng quỹ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế.

6. Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã chỉ đạo phòng Lao động Thương binh và Xã hội phối hợp với Bảo hiểm xã hội quận, huyện, thị xã thực hiện tốt chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn.

Ủy ban nhân dân Thành phố yêu cầu Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành; Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Bảo hiểm xã hội VN (để b/cáo);
- Chủ tịch UBND TP (để b/cáo);
- Như trên;
- VPUB: CVP, PVP Đỗ Đình Hồng, Phòng VHXH, TH;
- Lưu VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Bích Ngọc

 

Thuộc tính Công văn 2743/UBND-VX

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2743/UBND-VX
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/04/2012
Ngày hiệu lực18/04/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Bảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 2743/UBND-VX quản lý thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2743/UBND-VX quản lý thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2743/UBND-VX
        Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
        Người kýNguyễn Thị Bích Ngọc
        Ngày ban hành18/04/2012
        Ngày hiệu lực18/04/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Bảo hiểm
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 2743/UBND-VX quản lý thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế

           Lịch sử hiệu lực Công văn 2743/UBND-VX quản lý thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế

           • 18/04/2012

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 18/04/2012

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực