Công văn 2744/LĐTBXH-TCGDNN

Công văn 2744/LĐTBXH-TCGDNN về tăng cường chỉ đạo tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh trung cấp, cao đẳng năm 2020 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2744/LĐTBXH-TCGDNN 2020 tăng cường chỉ đạo tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông


BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2744/LĐTBXH-TCGDNN
V/v tăng cường chỉ đạo tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh trung cấp, cao đẳng năm 2020

Hà Nội, ngày 23 tháng 7 năm 2020

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 24/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2020, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Giáo dục và Đào tạo và các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện một số nội dung sau:

1. Tiếp tục thực hiện đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, tư vấn tuyển sinh và tổ chức đào tạo các trình độ trong giáo dục nghề nghiệp theo hướng dẫn tại Công văn số 668/TCGDNN-ĐTCQ ngày 26/4/2019 của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp hướng dẫn công tác tuyển sinh, tổ chức đào tạo, tập trung vào việc tổ chức ngày hội tư vấn tuyển sinh GDNN theo các quy định tại Thông tư số 07/2019/TT-BLĐTBXH ngày 07/3/2019 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 05/2017/TT-BLĐTBXH ngày 02/3/2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định quy chế tuyển sinh và xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng.

2. Tăng cường công tác phối hợp giữa Sở Giáo dục và Đào tạo với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trong việc chia sẻ, sử dụng kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT để tuyển sinh các trình độ trong giáo dục nghề nghiệp, thực hiện phân luồng học sinh sau trung học cơ sở vào giáo dục nghề nghiệp theo Quyết định số 522/QĐ-TTg ngày 14/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông giai đoạn 2018 - 2025.

3. Kịp thời giải đáp những băn khoăn, vướng mắc của thí sinh và người dân về những nội dung liên quan đến công tác tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp, nhất là các chính sách ưu đãi của nhà nước đối với người học các trình độ trong giáo dục nghề nghiệp, chính sách miễn giảm học phí, chính sách liên thông trong giáo dục nghề nghiệp và liên thông giữa giáo dục nghề nghiệp với giáo dục đại học và chính sách giải quyết việc làm cho người học sau khi tốt nghiệp.v.v...

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo triển khai thực hiện.

 


Nơi nhận:

- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Sở LĐTBXH các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Các cơ sở GDNN;
- Lưu: VT, TCGDNN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Quân

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2744/LĐTBXH-TCGDNN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2744/LĐTBXH-TCGDNN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/07/2020
Ngày hiệu lực23/07/2020
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 tháng trước
(25/07/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 2744/LĐTBXH-TCGDNN 2020 tăng cường chỉ đạo tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2744/LĐTBXH-TCGDNN 2020 tăng cường chỉ đạo tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2744/LĐTBXH-TCGDNN
        Cơ quan ban hànhBộ Lao động - Thương binh và Xã hội
        Người kýLê Quân
        Ngày ban hành23/07/2020
        Ngày hiệu lực23/07/2020
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiáo dục
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 tháng trước
        (25/07/2020)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 2744/LĐTBXH-TCGDNN 2020 tăng cường chỉ đạo tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông

           Lịch sử hiệu lực Công văn 2744/LĐTBXH-TCGDNN 2020 tăng cường chỉ đạo tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông

           • 23/07/2020

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 23/07/2020

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực