Công văn 2744/TCHQ-PC

Công văn 2744/TCHQ-PC trả lời Công văn 0200/HQQN-TMXL vướng mắc việc xác định trị giá hàng vi phạm do Tổng cục Hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2744/TCHQ-PC trả lời Công văn 0200/HQQN-TMXL


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 2744/TCHQ-PC
V/v trả lời CV số 0200/HQQN-TMXL

Hà Nội, ngày 27 tháng 05 năm 2010

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh

Về vấn đề vướng mắc trong việc xác định trị giá hàng vi phạm nêu tại công văn số 200/HQQN-TMXL ngày 11/2/2010 của Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh, ngày 30/3/2010 Bộ Tài chính đã có công văn số 3816/BTC-TCHQ trao đổi ý kiến với Bộ Tư pháp và ngày 15/4/2010 Bộ Tư pháp đã có công văn số 1047/BTP-PLHSHC trả lời. Tổng cục Hải quan gửi công văn số 1047/BTP-PLHSHC của Bộ Tư pháp để Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh biết, tham khảo thực hiện./. (gửi kèm công văn số 1047/BTP-PLHSHC ngày 15/4/2010 của Bộ Tư pháp).

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế - Bộ Tài chính (để biết);
- Lưu: VT (1), PC (2).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG  
Hoàng Việt Cường

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2744/TCHQ-PC

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2744/TCHQ-PC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/05/2010
Ngày hiệu lực27/05/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVi phạm hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 2744/TCHQ-PC trả lời Công văn 0200/HQQN-TMXL


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2744/TCHQ-PC trả lời Công văn 0200/HQQN-TMXL
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2744/TCHQ-PC
        Cơ quan ban hànhTổng cục Hải quan
        Người kýHoàng Việt Cường
        Ngày ban hành27/05/2010
        Ngày hiệu lực27/05/2010
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVi phạm hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật14 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 2744/TCHQ-PC trả lời Công văn 0200/HQQN-TMXL

             Lịch sử hiệu lực Công văn 2744/TCHQ-PC trả lời Công văn 0200/HQQN-TMXL

             • 27/05/2010

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 27/05/2010

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực