Công văn 2745/BNV-VP

Công văn 2745/BNV-VP góp ý dự thảo Báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016 của ngành Nội vụ do Bộ Nội vụ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2745/BNV-VP góp ý Báo cáo sơ kết 6 tháng đầu phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối 2016


BỘ NỘI VỤ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2745/BNV-VP
V/v góp ý dự thảo Báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016 của ngành Nội vụ

Hà Nội, ngày 17 tháng 06 năm 2016

 

Kính gửi:

- Các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Nội vụ;
- Các Vụ (Ban) Tổ chức cán bộ các bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Sở Nội vụ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc chuẩn bị nội dung Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016 của ngành Nội vụ, Bộ Nội vụ đã xây dựng dự thảo Báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016 của ngành Nội vụ (đã được đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Bộ Nội vụ, địa chỉ www.moha.gov.vn).

Bộ Nội vụ trân trọng đề nghị các cơ quan, đơn vị nghiên cứu, tham gia ý kiến về bố cục, nội dung của dự thảo Báo cáo; đánh giá các ưu điểm, hạn chế, chỉ ra nguyên nhân; đề xuất nhiệm vụ trọng tâm và các giải pháp để triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2016; đặc biệt, đề nghị các đơn vị phân tích làm rõ tình hình thực hiện nhiệm vụ của ngành Nội vụ trên từng lĩnh vực tại bộ, ngành, địa phương (kèm số liệu minh họa).

Trên tinh thần cải cách hành chính, đề nghị các đơn vị gửi ý kiến tham gia về Bộ Nội vụ bằng file điện tử theo địa chỉ email [email protected] (không gửi văn bản giấy) trước ngày 25 tháng 6 năm 2016 để tổng hợp, hoàn chỉnh Báo cáo theo quy định./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Thứ tr
ưởng (để báo cáo);
- Các PCVP BNV (để tham gia ý kiến);
- Lưu: VT, VP (TH- TK).

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Tiến Thành

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2745/BNV-VP

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2745/BNV-VP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/06/2016
Ngày hiệu lực17/06/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 2745/BNV-VP góp ý Báo cáo sơ kết 6 tháng đầu phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2745/BNV-VP góp ý Báo cáo sơ kết 6 tháng đầu phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối 2016
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2745/BNV-VP
        Cơ quan ban hànhBộ Nội vụ
        Người kýNguyễn Tiến Thành
        Ngày ban hành17/06/2016
        Ngày hiệu lực17/06/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 2745/BNV-VP góp ý Báo cáo sơ kết 6 tháng đầu phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối 2016

              Lịch sử hiệu lực Công văn 2745/BNV-VP góp ý Báo cáo sơ kết 6 tháng đầu phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối 2016

              • 17/06/2016

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 17/06/2016

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực