Công văn 2747/BTNMT-TCQLĐĐ

Công văn 2747/BTNMT-TCQLĐĐ năm 2019 về hướng dẫn việc cung cấp số liệu diện tích tự nhiên theo số liệu thống kê, kiểm kê đất đai phục vụ sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2747/BTNMT-TCQLĐĐ 2019 cung cấp số liệu diện tích tự nhiên theo số liệu thống kê


BỘ TÀI NGUYÊN VÀ
MÔI TRƯỜNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2747/BTNMT-TCQLĐĐ
V/v hướng dẫn việc cung cấp số liệu diện tích tự nhiên theo số liệu thống kê, kiểm kê đất đai phục vụ sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã

Hà Nội, ngày 12 tháng 6 năm 2019

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thực hiện Nghị quyết số 32/NQ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019 - 2021.

Căn cứ Nghị định số 73/2017/NĐ-CP ngày 14/6/2017 của Chính phủ về thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường; Thông tư số 32/2018/TT-BTNMT ngày 26/12/2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định thu thập thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường phục vụ lưu trữ, bảo quản, công bố, cung cấp và sử dụng.

Theo quy định tại khoản 1 Điều 7 của Thông tư số 27/2018/TT-BTNMT ngày 14 tháng 12 năm 2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất thì thẩm quyền phê duyệt kết quả thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất cấp tỉnh do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện.

Tại Quyết định phê duyệt và công bố kết quả thống kê, kiểm kê đất đai của cả nước, Bộ Tài nguyên và Môi trường có quy định: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm chỉ đạo việc công khai và cung cấp kết quả thống kê, kiểm kê đất đai của địa phương cho các tổ chức, cá nhân để sử dụng thống nhất theo quy định.

Căn cứ các quy định nêu trên đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo, cung cấp số liệu diện tích tự nhiên của đơn vị hành chính cấp huyện, xã trực thuộc tỉnh theo kết quả thống kê, kiểm kê đất đai kỳ gần nhất đã được Bộ Tài nguyên Môi trường phê duyệt và công bố./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Trưởng Trần Hồng Hà (để báo cáo);
- Lưu VT, VP(TH), TCQLĐĐ(CKSQLSDĐ).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Phương Hoa

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2747/BTNMT-TCQLĐĐ

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2747/BTNMT-TCQLĐĐ
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/06/2019
Ngày hiệu lực12/06/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBất động sản
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 2747/BTNMT-TCQLĐĐ

Lược đồ Công văn 2747/BTNMT-TCQLĐĐ 2019 cung cấp số liệu diện tích tự nhiên theo số liệu thống kê


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2747/BTNMT-TCQLĐĐ 2019 cung cấp số liệu diện tích tự nhiên theo số liệu thống kê
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2747/BTNMT-TCQLĐĐ
        Cơ quan ban hànhBộ Tài nguyên và Môi trường
        Người kýNguyễn Thị Phương Hoa
        Ngày ban hành12/06/2019
        Ngày hiệu lực12/06/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBất động sản
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 2747/BTNMT-TCQLĐĐ 2019 cung cấp số liệu diện tích tự nhiên theo số liệu thống kê

            Lịch sử hiệu lực Công văn 2747/BTNMT-TCQLĐĐ 2019 cung cấp số liệu diện tích tự nhiên theo số liệu thống kê

            • 12/06/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 12/06/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực