Công văn 2747/BTTTT-KHTC

Công văn 2747/BTTTT-KHTC năm 2017 về đề xuất dự toán vốn sự nghiệp Chương trình mục tiêu về Công nghệ thông tin giai đoạn 2016-2020 do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2747/BTTTT-KHTC 2017 đề xuất dự toán vốn Chương trình mục tiêu Công nghệ thông tin


BỘ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2747/BTTTT-KHTC
V/v đề xuất dự toán vốn sự nghiệp Chương trình mục tiêu về Công nghệ thông tin giai đoạn 2016-2020

Hà Nội, ngày 03 tháng 8 năm 2017

 

Kính gửi:

- Các Bộ, ngành, cơ quan TW;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc TW.

Thực hiện quy định của Luật ngân sách nhà nước năm 2015, yêu cầu của Bộ tài chính tại Công văn số 9434/BTC-NSNN ngày 14/7/2017 về việc xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 và kế hoạch tài chính 03 năm 2018-2020 cho Chương trình mục tiêu về Công nghệ thông tin giai đoạn 2016-2020 (Chương trình), Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị Quý cơ quan tham gia thực hiện Chương trình đề xuất dự toán vốn sự nghiệp của NSTW cho Chương trình, trong đó cần lưu ý:

1. Các nhiệm vụ sử dụng nguồn vốn sự nghiệp của NSTW bao gồm:

a) Thuê dịch vụ CNTT để thực hiện Chương trình;

b) Chuyển đổi, chuẩn hóa, tạo lập dự liệu; Chuẩn hóa quy trình cung cấp dịch vụ công trực tuyến.

2. Dự toán kinh phí cần được thuyết minh cụ thể khối lượng thực hiện các nhiệm vụ và căn cứ đề xuất mức chi theo quy định hiện hành.

(Mu biu báo cáo dự toán như Phụ lục kèm theo)

Văn bản đề xuất đề nghị gửi về Bộ TTTT trước ngày 8/8/2017 để kp tổng hp, báo cáo cấp có thẩm quyền.

Trân trọng cảm ơn Quý Cơ quan./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- B
ộ trưởng (để b/c);
- Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng;
- Sở TTTT các tỉnh, thành phố trực thuộc
TW;
- Lưu: VT, KHTC (140).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Nguyễn Thành Hưng

 

PHỤ LỤC

CHI TIẾT ĐỀ XUẤT KINH PHÍ SỰ NGHIỆP THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU VỀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN GIAI ĐOẠN 2016-2020
(Kèm Công văn số
2747/BTTTT-KHTC ngày 03 tháng 8 năm 2017 của Bộ TTTT)

STT

Danh mục dự án

Mục tiêu

Nội dung chi

Khi lượng nhiệm vụ thực hiện

Phương thức thực hiện

Nhu cầu kinh phí

Đxuất kinh phí thực hiện các năm

2018

2019

2020

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tng số

 

 

 

 

 

 

 

 

(Ghi chú: đề nghị nêu rõ phương thức thực hiện là thuê dịch vụ, tự thực hiện)

Thuyết minh chi tiết các nội dung đề xuất (về khối lượng thực hiện, căn cứ đề xuất mức chi cho từng nhiệm vụ)

1...

2....

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2747/BTTTT-KHTC

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2747/BTTTT-KHTC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/08/2017
Ngày hiệu lực03/08/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 2747/BTTTT-KHTC 2017 đề xuất dự toán vốn Chương trình mục tiêu Công nghệ thông tin


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2747/BTTTT-KHTC 2017 đề xuất dự toán vốn Chương trình mục tiêu Công nghệ thông tin
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2747/BTTTT-KHTC
        Cơ quan ban hànhBộ Thông tin và Truyền thông
        Người kýNguyễn Thành Hưng
        Ngày ban hành03/08/2017
        Ngày hiệu lực03/08/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Công nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 2747/BTTTT-KHTC 2017 đề xuất dự toán vốn Chương trình mục tiêu Công nghệ thông tin

             Lịch sử hiệu lực Công văn 2747/BTTTT-KHTC 2017 đề xuất dự toán vốn Chương trình mục tiêu Công nghệ thông tin

             • 03/08/2017

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 03/08/2017

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực