Công văn 2747/TCT-HT

Công văn số 2747/TCT-HT về việc khoản chi tài trợ, thưởng khuyến mại do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2747/TCT-HT Chứng từ chi tài trợ, khuyến mại


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------

Số: 2747/TCT-HT  
V/v Chứng từ chi tài trợ, khuyến mại

Hà Nội, ngày 17 tháng 07 năm 2008

 

Kính gửi: Công ty Xi măng Chinfon

Trả lời công văn số 79/CV-A2 ngày 02/5/2008, của Công ty Xi măng Chinfon về khoản chi tài trợ, thưởng khuyến mại, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm 5.4.b mục IV phần B Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 9/4/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT quy định: “Đối với hàng hóa, dịch vụ dùng để trao đổi, cho, biếu, tặng, khuyến mại, quảng cáo, trả thưởng, trả thay tiền lương cho người lao động hoặc tiêu dùng nội bộ không phục vụ cho sản xuất, kinh doanh hoặc phục vụ cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ không chịu thuế GTGT thì phải lập hóa đơn GTGT (hoặc hóa đơn bán hàng), trên hoá đơn ghi đầy đủ các chỉ tiêu và tính thuế GTGT như hóa đơn xuất bán hàng hóa cho khách hàng.

Tại điểm 5.24 mục IV phần B Thông tư số 32/2007/TT-BTC nêu trên hướng dẫn: “Đối với cơ sở kinh doanh nhận tiền tài trợ của các cơ sở kinh doanh khác để thực hiện các dịch vụ khuyến mại, quảng cáo, tiếp thị, bảo hành và các hoạt động hỗ trợ khác cho việc bán sản phẩm do chính cơ sở kinh doanh sản xuất hoặc nhập khẩu vào Việt Nam thì toàn bộ số tiền tài trợ nhận được nêu trên được xác định là doanh thu đã có thuế GTGT và cơ sở kinh doanh nhận tài trợ phải xác định doanh thu chưa có thuế GTGT và thuế GTGT để lập hóa đơn GTGT theo quy định. Trường hợp cơ sở kinh doanh nhận được tiền tài trợ nêu trên để thực hiện các công việc không liên quan đến việc hỗ trợ bán sản phẩm, dịch vụ do chính cơ sở kinh doanh sản xuất cung ứng hoặc nhập khẩu vào Việt Nam thì không phải xuất hoá đơn GTGT, nhưng phải viết chứng từ thu tiền khi nhận được tiền.

Đối với cơ sở kinh doanh chi tiền tài trợ căn cứ vào hợp đồng tài trợ, quy chế kinh doanh của cơ sở kinh doanh về chính sách khuyến mại để lập chứng từ chi tiêu trong đó ghi rõ là khoản chi hỗ trợ chi phí, hỗ trợ tiếp thị hoặc chi thưởng khuyến mại”.

Tại điểm 7 Thông tư số 30/2008/TT-BTC ngày 16/4/2008 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 32/2007/TT-BTC nêu trên quy định: “Điểm 5.24 mục IV phần B được sửa đổi như sau:

Đối với cơ sở kinh doanh nhận tiền tài trợ của cơ sở kinh doanh khác thì khi nhận tiền cơ sở kinh doanh lập chứng từ thu và xác định là khoản thu nhập khác để kê khai, nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định.

Đối với cơ sở kinh doanh chi tiền tài trợ, căn cứ mục đích tài trợ đã được ghi trong hợp đồng tài trợ để lập chứng từ chi tiền”.

Căn cứ các hướng dẫn trên, trước thời điểm Thông tư số 30/2008/TT-BTC nêu trên có hiệu lực thi hành, trường hợp cơ sở kinh doanh nhận được tiền tài trợ để thực hiện các công việc không liên quan đến việc hỗ trợ bán sản phẩm, dịch vụ do Công ty sản xuất thì đơn vị nhận tiền tài trợ không phải xuất hóa đơn GTGT, nhưng phải viết chứng từ thu tiền khi nhận được tiền.

Đối với khoản tiền khuyến mại, hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm của Công ty, thì toàn bộ số tiền nhận được xác định là doanh thu đã có thuế GTGT và khách hàng (đại lý, nhà phân phối) phải xác định doanh thu chưa có thuế GTGT và thuế GTGT để lập hóa đơn GTGT theo quy định.

Kể từ ngày Thông tư số 30/2008/TT-BTC nêu trên có hiệu lực thi hành thì khi nhận tiền tài trợ của Công ty, khách hàng không phải lập hóa đơn GTGT mà lập chứng từ thu và xác định là khoản thu nhập khác để kê khai, nộp thuế thu nhập doanh nghiệp.

Đối với khoản chi quảng cáo, khuyến mại vượt mức quy định hoặc khoản tài trợ cho cơ sở kinh doanh khác không liên quan đến việc tạo ra doanh thu, thu nhập chịu thuế trong kỳ tính thuế của Công ty thì Công ty không được tính vào chi phí hợp lý khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định tại các điểm 1.2 và điểm 2.21 mục III phần B Thông tư số 134/2007/TT-BTC ngày 23/11/2007 của Bộ Tài chính.

Tổng cục Thuế thông báo để Công ty Xi măng Chinfon biết và đề nghị Công ty liên hệ với Cục Thuế Hải Phòng để được hướng dẫn cụ thể.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Thuế Hải Phòng;
- Vụ Pháp chế;
- Ban CS, PC, TTTĐ;
- Lưu VT, HT (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Thuộc tính Công văn 2747/TCT-HT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2747/TCT-HT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/07/2008
Ngày hiệu lực17/07/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 2747/TCT-HT Chứng từ chi tài trợ, khuyến mại


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2747/TCT-HT Chứng từ chi tài trợ, khuyến mại
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2747/TCT-HT
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýPhạm Duy Khương
        Ngày ban hành17/07/2008
        Ngày hiệu lực17/07/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật13 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 2747/TCT-HT Chứng từ chi tài trợ, khuyến mại

           Lịch sử hiệu lực Công văn 2747/TCT-HT Chứng từ chi tài trợ, khuyến mại

           • 17/07/2008

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 17/07/2008

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực