Công văn 275/GSQL-GQ1

Công văn 275/GSQL-GQ1 năm 2014 về tập kết hàng hóa tại cửa khẩu do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 275/GSQL-GQ1 tập kết hàng hóa tại cửa khẩu 2014


TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------------

Số: 275/ GSQL-GQ1
V/v tập kết hàng hóa tại cửa khẩu

Hà Nội, ngày 10 tháng 03 năm 2014

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Đồng Tháp.

Trả lời công văn số 46/HQĐT-NV ngày 08/01/2014 của Cục Hải quan tỉnh Đồng Tháp về việc tập kết gỗ từ Campuchia để chờ làm thủ tục hải quan của Công ty TNHH Thành Phước, Cục Giám sát quản lý – Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ theo quy định tại Khoản 1 Điều 18 Luật Hải quan thì việc khai hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu được thực hiện trước ngày hàng hóa đến cửa khẩu hoặc trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày hàng hóa đến cửa khẩu; tờ khai hải quan có giá trị làm thủ tục trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày đăng ký. Như vậy, trường hợp hàng hóa của Công ty TNHH Thành Phước đã đến cửa khẩu nhưng chưa làm thủ tục thì được tập kết, lưu giữ tại khu vực cửa khẩu thuộc phạm vi địa bàn hoạt động của cơ quan hải quan, đảm bảo điều kiện giám sát, quản lý của cơ quan Hải quan cho đến khi thông quan hàng hóa.

- Việc tổ chức giám sát hàng hóa tập kết để đảm bảo công tác quản lý, giám sát hải quan đề nghị Cục Hải quan tỉnh Đồng THáp trên cơ sở các quy định về việc giám sát hải quan và thực tế tại khu vực cửa khẩu để hướng dẫn Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Dinh Bà và doanh nghiệp thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Vũ Ngọc Anh (để b/cáo);
- Lưu: VT, GQ1 (3b).

CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Đức Nga

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 275/GSQL-GQ1

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu275/GSQL-GQ1
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/03/2014
Ngày hiệu lực10/03/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 275/GSQL-GQ1 tập kết hàng hóa tại cửa khẩu 2014


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 275/GSQL-GQ1 tập kết hàng hóa tại cửa khẩu 2014
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu275/GSQL-GQ1
        Cơ quan ban hànhCục Giám sát quản lý về hải quan
        Người kýNguyễn Đức Nga
        Ngày ban hành10/03/2014
        Ngày hiệu lực10/03/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại, Xuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 275/GSQL-GQ1 tập kết hàng hóa tại cửa khẩu 2014

             Lịch sử hiệu lực Công văn 275/GSQL-GQ1 tập kết hàng hóa tại cửa khẩu 2014

             • 10/03/2014

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 10/03/2014

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực