Công văn 275/TCHQ-KTTT

Công văn 275/TCHQ-KTTT xử lý vướng mắc thuế nhập khẩu nguyên liệu sản xuất hàng xuất khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 275/TCHQ-KTTT xử lý vướng mắc thuế nhập khẩu nguyên liệu sản xuất


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 275/TCHQ-KTTT
V/v xử lý vướng mắc thuế nhập khẩu nguyên liệu sản xuất hàng xuất khẩu

Hà Nội, ngày 11 tháng 01 năm 2007

 

Kính gửi:

- Cục Hải quan Bình Dương
- Công ty TNHH Vina Tarpaulin
(Thái Hòa, Tân Uyên, Bình Dương)

 

Trả lời các công văn số 001/XNK-VT ngày 7/6/2006, công văn số 0606/VT-XNK ngày 6/11/2006, công văn không số ngày 8/11/2006, công văn số 01-11/VT-XNK ngày 21/11/2006 và công văn số 002/VT-XNK ngày 12/12/2006 của Công ty TNHH Vina Tarpaulin về đề nghị được miễn phạt chậm nộp thuế và được thanh khoản nguyên liệu nhập khẩu đã đưa vào sản xuất hàng xuất khẩu và được áp dụng thời hạn nộp thuế 275 ngày đối với nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu (các công văn kèm theo), Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về đề nghị miễn phạt chậm nộp thuế:

Căn cứ Thông tư số 113/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, thì: Trường hợp của Công ty Vina Tarpaulin không đủ điều kiện để xét miễn phạt chậm nộp thuế. Đề nghị Công ty nộp phạt theo đúng quy định.

2. Về vướng mắc trong quá trình thanh khoản:

Để xử lý các vướng mắc của Công ty TNHH Vina Tarpaulin Tổng cục Hải quan đề nghị Cục Hải quan Bình Dương thực hiện một số việc sau đây:

+ Đối với việc điều chỉnh tờ khai xuất: Đề nghị Cục Hải quan Bình Dương báo cáo cụ thể lý do việc sửa chữa trên từng tờ khai của Công ty, tình trạng tờ khai lưu tại cơ quan hải quan và ý kiến đề xuất của Cục Hải quan Bình Dương. Căn cứ nội dung báo cáo cụ thể của Cục Hải quan Bình Dương, Tổng cục Hải quan sẽ có hướng dẫn cụ thể.

+ Đối với định mức: Đề nghị Cục Hải quan Bình Dương kiểm tra hồ sơ lưu tại đơn vị, nếu trong hồ sơ lưu có văn bản của Công ty đề nghị điều chỉnh định mức đã được Hải quan Bình Dương chấp nhận đồng thời việc chấp nhận điều chỉnh định mức mới phù hợp với quy định tại thời điểm điều chỉnh thì chấp nhận định mức mới đã được chấp nhận điều chỉnh; trường hợp không có bản lưu như nêu trên thì thanh khoản theo định mức chưa điều chỉnh.

+ Đối với các tờ khai không có xác nhận thực xuất: Đề nghị Cục Hải quan Bình Dương căn cứ vào vận tải hơn, hóa đơn thương mại, chứng từ thanh toán thay cho xác nhận thực xuất để xem xét thanh khoản cho Công ty theo đúng quy định.

+ Đối với việc áp dụng thời hạn nộp thuế: Để tạo điều kiện cho Công ty trong hoạt động sản xuất kinh doanh, trong thời gian xem xét giải quyết các vướng mắc trong việc thanh khoản thuế, Công ty sẽ được áp dụng thời gian ân hạn thuế như doanh nghiệp chấp hành tốt pháp luật về thuế nếu Công ty có bảo lãnh của tổ chức tín dụng hoặc tổ chức khác hoạt động theo quy định của Luật các tổ chức tín dụng về số tiền thuế, phạt đang nợ trên; trong thời gian chậm nộp thuế, phạt mỗi ngày chậm nộp Công ty phải nộp 0,1% trên số tiền chậm nộp.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan Bình Dương, Công ty TNHH Vina Tarpaulin biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT(2), KTTT(3)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Túc

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 275/TCHQ-KTTT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu275/TCHQ-KTTT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/01/2007
Ngày hiệu lực11/01/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 275/TCHQ-KTTT xử lý vướng mắc thuế nhập khẩu nguyên liệu sản xuất


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 275/TCHQ-KTTT xử lý vướng mắc thuế nhập khẩu nguyên liệu sản xuất
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu275/TCHQ-KTTT
        Cơ quan ban hànhTổng cục Hải quan
        Người kýNguyễn Ngọc Túc
        Ngày ban hành11/01/2007
        Ngày hiệu lực11/01/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật15 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 275/TCHQ-KTTT xử lý vướng mắc thuế nhập khẩu nguyên liệu sản xuất

           Lịch sử hiệu lực Công văn 275/TCHQ-KTTT xử lý vướng mắc thuế nhập khẩu nguyên liệu sản xuất

           • 11/01/2007

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 11/01/2007

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực