Công văn 2751/GSQL-GQ2

Công văn 2751/GSQL-GQ2 năm 2017 hướng dẫn thủ tục hải quan về việc lưu trữ chứng từ và xuất hóa đơn thuế giá trị gia tăng do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2751/GSQL-GQ2 2017 thủ tục hải quan lưu trữ chứng từ xuất hóa đơn thuế giá trị gia tăng


TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2751/GSQL-GQ2
V/v hướng dẫn thủ tục hải quan

Hà Nội, ngày 07 tháng 11 năm 2017

 

Kính gửi: Công ty TNHH J&C JOEL.
(Đ/c: KCN, đô thị và dịch vụ VSIP Bắc Ninh, xã Phù Chẩn, Từ Sơn, Bắc Ninh)

Trả lời công văn số 01/CV-JCJOEL ngày 23/10/2017 của Công ty TNHH J&C JOEL (Công ty) về việc nêu tại trích yếu, Cục Giám sát quản lý về hải quan có ý kiến như sau:

1. Về việc lưu trữ chứng từ:

Tại khoản 1 Điều 74 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính đã hướng dẫn như sau:

“...Trường hợp không làm thủ tục hải quan, DNCX lập và lưu trữ chứng từ, sổ chi tiết việc theo dõi hàng hóa đưa vào, đưa ra theo các quy định của Bộ Tài chính về mua bán hàng hóa, chế độ kế toán, kiểm toán, trong đó xác định rõ mục đích, nguồn hàng hóa”.

Vì vậy, đề nghị Công ty thực hiện việc lưu trữ chứng từ theo đúng hướng dẫn tại khoản 1 Điều 74 Thông tư số 38/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính.

2. Về việc xuất hóa đơn GTGT:

Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 hướng dẫn thi hành về thuế giá trị gia tăng, Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 hướng dẫn thi hành về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ và Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 hướng dẫn thực hiện về thuế giá trị gia tăng (GTGT), quản lý thuế và hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, do vậy, Cục Giám sát quản lý về hải quan đề nghị Công ty nghiên cứu hướng dẫn trên và các nội dung liên quan để thực hiện.

Cục Giám sát quản lý về hải quan trả lời để Công ty biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GQ2 (2b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Ngô Minh Hải

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2751/GSQL-GQ2

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2751/GSQL-GQ2
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/11/2017
Ngày hiệu lực07/11/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu, Kế toán - Kiểm toán
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 2751/GSQL-GQ2

Lược đồ Công văn 2751/GSQL-GQ2 2017 thủ tục hải quan lưu trữ chứng từ xuất hóa đơn thuế giá trị gia tăng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2751/GSQL-GQ2 2017 thủ tục hải quan lưu trữ chứng từ xuất hóa đơn thuế giá trị gia tăng
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2751/GSQL-GQ2
        Cơ quan ban hànhCục Giám sát quản lý về hải quan
        Người kýNgô Minh Hải
        Ngày ban hành07/11/2017
        Ngày hiệu lực07/11/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu, Kế toán - Kiểm toán
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 2751/GSQL-GQ2 2017 thủ tục hải quan lưu trữ chứng từ xuất hóa đơn thuế giá trị gia tăng

           Lịch sử hiệu lực Công văn 2751/GSQL-GQ2 2017 thủ tục hải quan lưu trữ chứng từ xuất hóa đơn thuế giá trị gia tăng

           • 07/11/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 07/11/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực