Công văn 2751/LĐTBXH-LĐTL

Công văn 2751/LĐTBXH-LĐTL năm 2015 về tiền lương làm thêm giờ vào ban đêm do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2751/LĐTBXH-LĐTL 2015 tiền lương làm thêm giờ vào ban đêm


BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2751/LĐTBXH-LĐTL
V/v tiền lương làm thêm giờ vào ban đêm

Hà Nội, ngày 15 tháng 07 năm 2015

 

Kính gửi: Văn phòng Đại diện Hãng Hàng không Korean Air

Trả lời công văn số 02-07/15 ngày 02/7/2015 của văn phòng Đại diện Hãng Hàng không Korean Air về việc hướng dẫn tiền lương làm thêm giờ vào ban đêm, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

Ngày 23/6/2015, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư số 23/2015/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện một số điều về tiền lương của Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao động, trong đó cách tính tiền lương làm thêm giờ vào ban đêm đối với người lao động hưởng lương theo thời gian được quy định cụ thể tại Điều 8 của Thông tư số 23/2015/TT-BLĐTBXH nêu trên. Vì vậy, đề nghị văn phòng Đại diện Hãng Hàng không Korean Air căn cứ vào quy định nêu trên để thực hiện tính, trả lương cho người lao động làm thêm giờ vào ban đêm theo đúng quy định.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời để quý Cơ quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Phạm Minh Huân (để b/c);
- Lưu: VT, Vụ LĐTL.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ LAO ĐỘNG - TIỀN LƯƠNG
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Tống Văn Lai

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2751/LĐTBXH-LĐTL

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2751/LĐTBXH-LĐTL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/07/2015
Ngày hiệu lực15/07/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 2751/LĐTBXH-LĐTL 2015 tiền lương làm thêm giờ vào ban đêm


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2751/LĐTBXH-LĐTL 2015 tiền lương làm thêm giờ vào ban đêm
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2751/LĐTBXH-LĐTL
        Cơ quan ban hànhBộ Lao động - Thương binh và Xã hội
        Người kýTống Văn Lai
        Ngày ban hành15/07/2015
        Ngày hiệu lực15/07/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 2751/LĐTBXH-LĐTL 2015 tiền lương làm thêm giờ vào ban đêm

            Lịch sử hiệu lực Công văn 2751/LĐTBXH-LĐTL 2015 tiền lương làm thêm giờ vào ban đêm

            • 15/07/2015

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 15/07/2015

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực