Công văn 2753/GSQL-GQ4

Công văn 2753/GSQL-GQ4 năm 2017 về nộp bổ sung C/O trên hệ thống do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2753/GSQL-GQ4 2017 nộp bổ sung C/O trên hệ thống


TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2753/GSQL-GQ4
V/v nộp bổ sung C/O

Hà Nội, ngày 07 tháng 11 năm 2017

 

Kính gửi: Cục Hải quan TP Hải Phòng

Trả lời công văn số 13192/HQHP-GSQL ngày 16/10/2017 của Cục Hải quan TP Hải Phòng nêu vướng mắc liên quan nộp bổ sung C/O trên hệ thống, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

1. Hướng dẫn về việc nộp bổ sung C/O (trừ C/O mẫu VK, KV, EAV):

- Liên quan đến việc khai báo và nộp bổ sung C/O, Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan) đã có công văn số 13959/BTC-TCHQ ngày 4/10/2016 hướng dẫn thực hiện. Theo đó trường hợp chưa có bản chính C/O tại thời điểm làm thủ tục hải quan, người khai hải quan phải khai báo việc nộp bổ sung C/O trên tờ khai hải quan và nộp C/O trong vòng 30 ngày kể từ ngày đăng ký tờ khai hải quan.

- Công văn 5975/TCHQ-GSQL ngày 11/9/2017 hướng dẫn Cục Hải quan các tỉnh, thành phố thực hiện thống nhất hướng dẫn của Bộ Tài chính tại công văn số 13959/BTC-TCHQ nêu trên. Khi thực hiện khai bổ sung C/O, người khai hải quan khai nội dung thông tin khai bổ sung trên tờ khai AMA thông qua Hệ thống (đối với tờ khai hải quan điện tử) hoặc khai bổ sung theo mẫu số 03/KBS/GSQL Phụ lục V ban hành kèm Thông tư số 38/2015/TT-BTC (đối với tờ khai hải quan giấy) và nộp C/O trong vòng 30 ngày kể từ ngày đăng ký tờ khai.

2. Vướng mắc nêu tại công văn số 13192/HQHP-GSQL:

- Công văn 5975/TCHQ-GSQL ngày 11/9/2017 hướng dẫn thực hiện thống nhất Mục 2, công văn số 13959/BTC-TCHQ ngày 4/10/2017. Theo đó, khi người khai hải quan nộp C/O sau khi hàng hóa đã được thông quan thì người khai hải quan phải khai bổ sung trên tờ khai AMA qua hệ thống (đối với tờ khai hải quan điện tử) hoặc khai bổ sung theo mẫu số 03/KBS/GSQL Phụ lục V ban hành kèm Thông tư số 38/2015/TT-BTC (đối với tờ khai hải quan giấy). Thời hạn khai AMA và nộp bổ sung C/O là trong vòng 30 ngày kể từ ngày đăng ký tờ khai hải quan.

- Đối với việc hệ thống gặp sự cố khi người khai hải quan truyền tờ khai điện tử: đề nghị Cục Hải quan TP Hải Phòng báo cáo cụ thể từng trường hợp để Cục Giám sát quản lý về Hải quan nghiên cứu và có hướng dẫn thực hiện.

- Trường hợp C/O không được chấp nhận: đề nghị Cục Hải quan TP Hải Phòng thực hiện thủ tục từ chối C/O theo quy định và ghi rõ lý do từ chối là do C/O không được nộp cho cơ quan hải quan trong thời hạn được quy định.

- Thời hạn khai báo và nộp bổ sung C/O: đề nghị đơn vị thực hiện theo đúng hướng dẫn của Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan tại các văn bản nêu trên.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan trả lời để đơn vị biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GQ4 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Nhất Kha

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2753/GSQL-GQ4

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2753/GSQL-GQ4
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/11/2017
Ngày hiệu lực07/11/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 2753/GSQL-GQ4

Lược đồ Công văn 2753/GSQL-GQ4 2017 nộp bổ sung C/O trên hệ thống


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2753/GSQL-GQ4 2017 nộp bổ sung C/O trên hệ thống
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2753/GSQL-GQ4
        Cơ quan ban hànhCục Giám sát quản lý về hải quan
        Người kýNguyễn Nhất Kha
        Ngày ban hành07/11/2017
        Ngày hiệu lực07/11/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 2753/GSQL-GQ4 2017 nộp bổ sung C/O trên hệ thống

           Lịch sử hiệu lực Công văn 2753/GSQL-GQ4 2017 nộp bổ sung C/O trên hệ thống

           • 07/11/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 07/11/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực