Công văn 2754/CT-TTHT

Công văn 2754/CT-TTHT năm 2019 về lập hóa đơn, chứng từ do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2754/CT-TTHT 2019 về lập hóa đơn chứng từ do cục thuế Thành phố Hồ Chí Minh


TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH
-----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2754/CT-TTHT
V/v: chính sách thuế.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 3 năm 2019.

 

Kính gửi: Công ty cổ phần bóng đèn Điện Quang.
Địa chỉ: Số 121-123-125 Hàm Nghi, P.Nguyễn Thái B
ình, Q.1, TP. HCM.
Mã số thuế: 0300363808

Trả lời văn thư số 3803/CV-TCKT ngày 10/11/2018 và văn thư bổ sung hồ sơ số 4177/CV-TCKT ngày 06/12/2018 của Công ty về lập hóa đơn, chứng từ khi nhận tiền thưởng do đạt mức chỉ tiêu doanh thu, Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng (GTGT):

+ Tại khoản 1 Điều 5 quy định:

"Tổ chức, cá nhân nhận các khoản thu về bồi thường bằng tiền (bao gồm cả tiền bồi thường về đất và tài sản trên đất khi bị thu hồi đất theo quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền), tiền thưởng, tiền hỗ trợ, tiền chuyển nhượng quyền phát thải và các khoản thu tài chính khác.

Cơ sở kinh doanh khi nhận khoản tiền thu về bồi thường, tiền thưởng, tiền hỗ trợ nhận được, tiền chuyển nhượng quyền phát thải và các khoản thu tài chính khác thì lập chứng từ thu theo quy định. Đối với cơ sở kinh doanh chi tiền, căn cứ mục đích chi để lập chứng từ chi tiền.

Trường hợp bồi thường bằng hàng hóa, dịch vụ, cơ sở bồi thường phải lập hóa đơn và kê khai, tính, nộp thuế GTGT như đối với bán hàng hóa, dịch vụ; cơ sở nhận bồi thường kê khai, khấu trừ theo quy định.

Trường hợp cơ sở kinh doanh nhận tiền của tổ chức, cá nhân để thực hiện dịch vụ cho tổ chức, cá nhân như sửa chữa, bảo hành, khuyến mại, quảng cáo thì phải kê khai, nộp thuế theo quy định.

…"

+ Tại khoản 22 Điều 7 quy định giá tính thuế:

"Giá tính thuế đối với các loại hàng hóa, dịch vụ quy định từ khoản 1 đến khoản 21 Điều này bao gồm cả khoản phụ thu và phí thu thêm ngoài giá hàng hóa, dịch vụ mà cơ sở kinh doanh được hưởng.

Trường hợp cơ sở kinh doanh áp dụng hình thức chiết khấu thương mại dành cho khách hàng (nếu có) thì giá tính thuế GTGT là giá bán đã chiết khấu thương mại dành cho khách hàng. Trường hợp việc chiết khấu thương mại căn cứ vào số lượng, doanh số hàng hóa, dịch vụ thì số tiền chiết khấu của hàng hóa đã bán được tính điều chỉnh trên hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ của lần mua cuối cùng hoặc kỳ tiếp sau. Trường hợp số tiền chiết khấu được lập khi kết thúc chương trình (kỳ) chiết khấu hàng bán thì được lập hóa đơn điều chỉnh kèm bảng kê các số hóa đơn cần điều chỉnh, số tiền, tiền thuế điều chỉnh. Căn cứ vào hóa đơn điều chỉnh, bên bán và bên mua kê khai điều chỉnh doanh thu mua, bán, thuế đầu ra, đầu vào.

Giá tính thuế được xác định bằng đng Việt Nam. Trường hợp người nộp thuế có doanh thu bằng ngoại tệ thì phải quy đổi ra đng Việt Nam theo tỷ giá giao dịch bình quân trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng do Ngân hàng nhà nước công bố tại thời điểm phát sinh doanh thu để xác định giá tính thuế.”

Căn cứ Điểm 4 Phụ lục 01 Danh mục ngành nghề kinh doanh tính thuế GTGT, thuế TNCN theo tỷ lệ % trên doanh thu đối với cá nhân kinh doanh ban hành kèm theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế thu nhập cá nhân (TNCN):

“Các dịch vụ khác không chịu thuế GTGT thì thuộc diện chịu thuế TNCN theo thuế suất 1%”.

Căn cứ công văn số 1163/TCT-TNCN ngày 21/3/2016 của Tổng Cục Thuế về chính sách thuế đối với khoản chi trả thu nhập cho cá nhân kinh doanh;

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp Công ty bán hàng hóa cho các nhà phân phối, có thực hiện chính sách hỗ trợ bán hàng theo tỷ lệ % trên doanh số khi các nhà phân phối mua đạt mức chỉ tiêu doanh số nhất định trong kỳ thì Công ty lập hóa đơn xác định giá tính tính thuế theo quy định tại Khoản 22 Điều 7 Thông tư 219/2013/TT-BTC .

Trường hợp Công ty có chính sách hỗ trợ cho các tiệm điện đạt doanh số thông qua các nhà phân phối/ đại lý thực hiện chi hộ thì khi các nhà phân phi/đại lý thu lại khoản chi hộ (thông qua hình thức cấn trừ công nợ) thì không phải lập hóa đơn. Công ty thực hiện khấu trừ và nộp thuế TNCN đối với các tiệm điện là hộ cá nhân kinh doanh theo hướng dẫn tại công văn 1163/TCT-TNCN của Tổng cục Thuế (bản sao đính kèm).

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- P. PC;
- Phòng KT1;
- Lưu: VT, TTHT.
2261,2467(24.12.2018)Vhdchau

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Nam Bình

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2754/CT-TTHT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2754/CT-TTHT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/03/2019
Ngày hiệu lực25/03/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Kế toán - Kiểm toán
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 2754/CT-TTHT 2019 về lập hóa đơn chứng từ do cục thuế Thành phố Hồ Chí Minh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2754/CT-TTHT 2019 về lập hóa đơn chứng từ do cục thuế Thành phố Hồ Chí Minh
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2754/CT-TTHT
        Cơ quan ban hànhCục thuế thành phố Hồ Chí Minh
        Người kýNguyễn Nam Bình
        Ngày ban hành25/03/2019
        Ngày hiệu lực25/03/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Kế toán - Kiểm toán
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 2754/CT-TTHT 2019 về lập hóa đơn chứng từ do cục thuế Thành phố Hồ Chí Minh

            Lịch sử hiệu lực Công văn 2754/CT-TTHT 2019 về lập hóa đơn chứng từ do cục thuế Thành phố Hồ Chí Minh

            • 25/03/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 25/03/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực