Công văn 2755/BVHTTDL-KHTC

Công văn 2755/BVHTTDL-KHTC năm 2017 hướng dẫn nghiệp vụ do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2755/BVHTTDL-KHTC 2017 hướng dẫn nghiệp vụ


BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO
VÀ DU LỊCH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2755/BVHTTDL-KHTC
V/v hướng dẫn nghiệp vụ

Hà Nội, ngày 29 tháng 06 năm 2017

 

Kính gửi: Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hà Nội

Phúc đáp Công văn số 2010/SVHTT-CV ngày 06 tháng 6 năm 2017 của Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hà Nội (Sở) về việc xin ý kiến Bộ hướng dẫn về quy trình tiêu hủy văn hóa phẩm nhập khẩu có nội dung vi phạm, không được phép lưu hành, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau:

1. Đđảm bảo xử lý các công việc chuyên môn thuộc thẩm quyền của Sở trong quá trình giải quyết hồ sơ nhập khẩu sản phẩm nghe nhìn có nội dung văn hóa, vui chơi giải trí, trò chơi điện tử (thuộc khoản 3 Điều 8 Thông tư số 28/2014/TT-BVHTTDL ngày 31/12/2014 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) của các doanh nghiệp trước, trong và sau quá trình thông quan theo đúng quy định pháp luật, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị Sở nghiên cứu các văn bản pháp luật về đầu tư, thương mại, hải quan, môi trường, pháp luật xuất nhập khẩu chuyên ngành và các văn bản quy định liên quan đhướng dẫn, giải quyết đề nghị của doanh nghiệp theo đúng quy định hiện hành.

Các đề nghị hướng dẫn, giải quyết không thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở và quản lý xuất nhập khẩu chuyên ngành của cơ quan văn hóa, đề nghị Sở hướng dẫn doanh nghiệp liên hệ với Tổng cục hải quan, Chi cục hải quan nơi doanh nghiệp làm thủ tục xuất nhập khẩu và các cơ quan có thẩm quyền liên quan để được xem xét, hướng dẫn giải quyết.

2. Đối với những doanh nghiệp không thực hiện việc tái xuất, tiêu hủy các loại hàng hóa nêu tại mục 1 trên không đáp ứng điều kiện nhập khẩu theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn pháp luật quy định (doanh nghiệp phải nộp kết quả xử lý hàng hóa cho cơ quan hải quan, văn hóa), đề nghị Sở phối hợp, thông báo ngay cho cơ quan hải quan để cơ quan hải quan xử lý theo thẩm quyền quy định về việc kiểm tra, giám sát, xử lý kết quả kiểm tra hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu không đủ điều kiện nhập khẩu theo kết luận của cơ quan kiểm tra chuyên ngành.

3. Trường hợp doanh nghiệp có các vi phạm thuộc hành vi xử lý hành chính đối với hàng hóa văn hóa xuất, nhập khẩu, về phổ biến lưu hành theo quy định tại Nghị định số 158/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013, Nghị định số 28/2017/NĐ-CP ngày 20/3/2017 của Chính phủ, đề nghị Sở xử lý theo thẩm quyền pháp luật quy định. Trường hợp vượt quá thẩm quyền hoặc hành vi vi phạm thuộc thẩm quyền xử lý của công an, thị trường, hải quan..., Sở cần có văn bản thông báo cho cơ quan có thẩm quyền đó đkịp thời giải quyết và phối hợp quản lý nhà nước.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hà Nội nghiên cứu và thực hiện theo đúng hướng dẫn quy định pháp luật./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng;
- Tổng cục Hải quan;

- Lưu: VT, KHTC, HN.8.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KẾ HOẠCH, TÀI CHÍNH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Hồng Liên

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2755/BVHTTDL-KHTC

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2755/BVHTTDL-KHTC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/06/2017
Ngày hiệu lực29/06/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 2755/BVHTTDL-KHTC

Lược đồ Công văn 2755/BVHTTDL-KHTC 2017 hướng dẫn nghiệp vụ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2755/BVHTTDL-KHTC 2017 hướng dẫn nghiệp vụ
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2755/BVHTTDL-KHTC
        Cơ quan ban hànhThể thao và Du lịch, Bộ Văn hoá
        Người ký***, Nguyễn Thị Hồng Liên
        Ngày ban hành29/06/2017
        Ngày hiệu lực29/06/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 2755/BVHTTDL-KHTC 2017 hướng dẫn nghiệp vụ

           Lịch sử hiệu lực Công văn 2755/BVHTTDL-KHTC 2017 hướng dẫn nghiệp vụ

           • 29/06/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 29/06/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực