Công văn 2755/UB-ĐT

Công văn số 2755/UB-ĐT về việc xử lý một số vướng mắc trong công tác quản lý dự án đầu tư sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2755/UB-ĐT xử lý vướng mắc trong công tác quản lý dự án đầu tư sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 2755/UB-ĐT
V/v xử lý một số vướng mắc trong công tác quản lý dự án đầu tư sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 05 năm 2005

 

Kính gửi:

- Các sở - ngành thành phố;
- Ủy ban nhân dân các quận – huyện;
- Các Ban Quản lý dự án trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố.

 

Trong khi chờ các Nghị định, Thông tư hướng dẫn cụ thể về quản lý dự án đầu tư từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước và Quyết định thay thế Quyết định số 155/2002/QĐ-UB ngày 19 tháng 12 năm 2002 của Ủy ban nhân dân thành phố về Công tác quản lý các dự án đầu tư trong nước được ban hành; tiếp theo Công văn số 1519/UB-ĐT ngày 15 tháng 3 năm 2005 của Ủy ban nhân dân thành phố về xử lý chuyển tiếp thực hiện quản lý dự án theo Nghị định 16/2005/NĐ-CP; xét đề nghị của Sở Kế hoạch và đầu tư (Công văn số 2213/KHĐT-TH ngày 26 tháng 4 năm 2005) và đề nghị của Sở Giao thông – Công chính (Công văn số 95/GT-KH ngày 22 tháng 3 năm 2005) về xử lý một số vướng mắc trong công tác quản lý dự án đầu tư từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước; Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo như sau:

1. Giao Ủy ban nhân dân các quận – huyện tổ chức thẩm định thiết kế cơ sở công trình đối với các dự án được phân cấp cho Ủy ban nhân dân quận – huyện quyết định đầu tư có mức vốn dưới 05 (năm) tỷ đồng.

Giao Sở Xây dựng hướng dẫn Ủy ban nhân dân các quận – huyện về nội dung và quy trình thẩm định thiết kế cơ sở.

2. Về công tác đấu thầu:

Đối với các gói thầu tư vấn có giá trị dưới 500 triệu đồng và các gói thầu xây lắp, mua sắm hàng hóa có giá trị dưới 01 (một) tỷ đồng sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước của các dự án thuộc thẩm quyền quyết định đầu tư của Ủy ban nhân dân thành phố, giao chủ đầu tư tự quyết định chỉ định thầu và tự chịu trách nhiệm về quyết định của mình theo đúng quy định tại điểm c, khoản 4, Điều 1 của Nghị định 66/2003/NĐ-CP (thay thế quy định tại mục 2, 3 – phần 1 – Chỉ thị số 29/2002/CT-UB ngày 31 tháng 12 năm 2002 của Ủy ban nhân dân thành phố về Tăng cường quản lý Nhà nước về đấu thầu).

3. Việc phân công cơ quan thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư và các công tác khác chưa được đề cập trên đây và tại Công văn số 1519/UB-ĐT ngày 15 tháng 3 năm 2005, được tạm thời áp dụng theo quy định tại Quyết định số 155/2002/QĐ-UB ngày 19 tháng 12 năm 2002, Quyết định số 330/QĐ-UB ngày 27 tháng 01 năm 2003 và Chỉ thị số 29/2002/CT-UB ngày 31 tháng 12 năm 2002 của Ủy ban nhân dân thành phố (ngoại trừ công tác lập, thẩm định và phê duyệt thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công, tổng dự toán và dự toán chi tiết của dự án được phê duyệt sau khi được thẩm định thiết kế cơ sở, sẽ do chủ đầu tư tự thực hiện theo đúng quy định tại Nghị định 16/2005/NĐ-CP).

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Xây dựng (để báo cáo);
- TTUB: CT, các PCT.
- VPHĐ-UB: CPVP
- Các Tổ NCTH.
- Lưu: (ĐT-Th).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Đua

 

Thuộc tính Công văn 2755/UB-ĐT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2755/UB-ĐT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/05/2005
Ngày hiệu lực12/05/2005
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 2755/UB-ĐT xử lý vướng mắc trong công tác quản lý dự án đầu tư sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2755/UB-ĐT xử lý vướng mắc trong công tác quản lý dự án đầu tư sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2755/UB-ĐT
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýNguyễn Văn Đua
        Ngày ban hành12/05/2005
        Ngày hiệu lực12/05/2005
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật14 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 2755/UB-ĐT xử lý vướng mắc trong công tác quản lý dự án đầu tư sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước

           Lịch sử hiệu lực Công văn 2755/UB-ĐT xử lý vướng mắc trong công tác quản lý dự án đầu tư sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước

           • 12/05/2005

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 12/05/2005

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực