Công văn 2756/CHHVN-KHTC

Công văn 2756/CHHVN-KHTC thực hiện Công văn 5070/BGTVT-TC do Cục Hàng hải Việt Nam ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2756/CHHVN-KHTC thực hiện Công văn 5070/BGTVT-TC


BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
CỤC HÀNG HẢI VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2756/CHHVN-KHTC
V/v thực hiện công văn số 5070/BGTVT-TC

Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2011

 

Kính gửi: Các đơn vị hành chính, sự nghiệp trực thuộc

Cục Hàng hải Việt Nam (Cục HHVN) đã sao gửi công văn số 5070/BGTVT-TC ngày 22/8/2011 của Bộ Giao thông vận tải về việc hướng dẫn chế độ thu, nộp phí, lệ phí để các đơn vị thực hiện.

Qua kiểm tra quyết toán năm 2010 tại các đơn vị, việc thực hiện nhiệm vụ thu phí, lệ phí còn một số tồn tại sau:

- Một số đơn vị hành chính, sự nghiệp được giao nhiệm vụ thu phí, lệ phí chưa thực hiện mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước nơi đơn vị đóng trụ sở để quản lý số phí, lệ phí thu được theo chế độ quy định;

- Đối với nguồn thu phí, lệ phí bằng ngoại tệ đơn vị chưa mở tài khoản ngoại tệ tại Kho bạc nhà nước nơi giao dịch theo hướng dẫn của Bộ Giao thông vận tải; việc xác định tỷ giá ngoại tệ làm tỷ giá hạch toán kế toán còn thấp so với tỷ giá ngoại tệ thực tế trong năm; chênh lệch tỷ giá ngoại tệ phát sinh từ nguồn phí, lệ phí đơn vị phản ánh vào thu khác là chưa đúng chế độ;

- Đối với số thu phí bảo đảm hàng hải: các Cảng vụ hàng hải chưa thực hiện kê khai số thu phí BĐHH với Cơ quan thuế địa phương; việc hạch toán số thu trên tài khoản kế toán chưa thống nhất (có đơn vị phản ánh số thu phí BĐHH qua tài khoản 511, có đơn vị phản ánh số thu phí BĐHH qua tài khoản thu hộ 311); việc đối chiếu số thu phí BĐHH giữa các Cảng vụ với các Tổng Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải còn có sự sai lệch; đặc biệt các đơn vị thực hiện thu phí, lệ phí bằng ngoại tệ.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ thu phí, lệ phí được nhà nước giao, đồng thời chuẩn bị tốt cho công tác thanh tra, kiểm tra việc thu phí, lệ phí của các cơ quan có thẩm quyền trong thời gian tới, Cục HHVN đề nghị các đơn vị nghiêm túc thực hiện hướng dẫn của Bộ Giao thông vận tải tại công văn số 5070/BGTVT-TC ngày 22/8/2011 và quy định sau:

- Các đơn vị phải mở tài khoản tại Kho bạc nhà nước nơi đơn vị đóng trụ sở để thực hiện việc thu, nộp, quản lý phí, lệ phí theo quy định tại Thông tư số 128/2008/TT-BTC ngày 24/12/2008 của Bộ Tài chính về hướng dẫn thu và quản lý các nguồn thu NSNN qua Kho bạc nhà nước. Đối với nguồn thu phí, lệ phí bằng ngoại tệ, đơn vị có công văn đề nghị Kho bạc cho phép mở tài khoản ngoại tệ tại Kho bạc nhà nước. Trường hợp có vướng mắc về việc mở tài khoản ngoại tệ tại Kho bạc nhà nước nơi giao dịch, đơn vị đề nghị Kho bạc có ý kiến bằng văn bản làm căn cứ để Cục HHVN tổng hợp báo cáo Bộ Giao thông vận tải. Đơn vị có trách nhiệm báo cáo kết quả mở tài khoản tại Kho bạc để thực hiện thu phí, lệ phí về Cục HHNV trước ngày 15/12/2011.

- Các Cảng vụ hàng hải phải thực hiện kê khai số thu phí BĐHH cùng với kê khai phí, lệ phí được giao thu với Cơ quan thuế địa phương theo mẫu quy định của Cơ quan thuế; trường hợp Cơ quan Thuế có yêu cầu khác (không cho phép kê khai số thu phí BĐHH, đơn vị đề nghị Cơ quan thuế hướng dẫn thực hiện bằng văn bản để Cục HHVN tổng hợp báo cáo Bộ GTVT và Bộ Tài chính.

- Số thu phí, lệ phí cảng vụ, thu phí BĐHH và các khoản phí, lệ phí khác (nếu có) các Cảng vụ hạch toán qua tài khoản 511 (chi tiết theo từng loại phí, lệ phí). Đối với các khoản phí, lệ phí thu bằng ngoại tệ việc xác định tỷ giá hạch toán theo quy định của Kho bạc nơi đơn vị mở tài khoản, trường hợp Kho bạc cho phép đơn vị xác định tỷ giá hạch toán, đơn vị phải xác định tỷ giá hạch toán sát với tỷ giá ngoại tệ thực tế trong năm kế toán.

Các đơn vị cần lưu ý: tài khoản 511 (phản ánh số thu phí, lệ phí) và tài khoản 413 (chênh lệch tỷ giá ngoại tệ) cuối năm phải được kết chuyển, không còn số dư.

- Việc đối chiếu số thu phí BĐHH giữa các Cảng vụ với các Tổng Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải phải khớp đúng giữa số ghi thu, số đã thu, số phí các chủ tàu còn nợ, số đã chuyển, số còn phải chuyển theo chứng từ, sổ sách kế toán, hạch toán của Cảng vụ hàng hải; trường hợp các cảng vụ thu và chuyển số thu phí cho các Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải bằng ngoại tệ, yêu cầu phải ghi cụ thể số ngoại tệ theo nguyên tệ và ngoại tệ đã được quy đổi sang tiền Việt Nam. Các Cảng vụ có trách nhiệm chuyển số phí Bảo đảm hàng hải thu được cho các Tổng Công ty bảo đảm an toàn hàng hải theo kế hoạch được Cục Hàng hải Việt Nam giao. Trường hợp số thu phí bảo đảm hàng hải tăng hoặc giảm so với kế hoạch giao, các cảng vụ có trách nhiệm báo cáo Cục Hàng hải Việt Nam để tổng hợp báo cáo Bộ Giao thông vận tải điều chỉnh.

Cục Hàng hải Việt Nam yêu cầu đơn vị nghiêm túc thực hiện, nếu sai đơn vị hoàn toàn chịu trách nhiệm. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đơn vị phản ánh về Cục Hàng hải Việt Nam để được hướng dẫn.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Tài chính (Bộ GTVT);
- Website Cục HHVN;
- Lưu KHTC, HC.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Đỗ Đức Tiến

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2756/CHHVN-KHTC

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2756/CHHVN-KHTC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/11/2011
Ngày hiệu lực25/11/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 2756/CHHVN-KHTC thực hiện Công văn 5070/BGTVT-TC


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Công văn 2756/CHHVN-KHTC thực hiện Công văn 5070/BGTVT-TC
       Loại văn bảnCông văn
       Số hiệu2756/CHHVN-KHTC
       Cơ quan ban hànhCục Hàng hải Việt Nam
       Người kýĐỗ Đức Tiến
       Ngày ban hành25/11/2011
       Ngày hiệu lực25/11/2011
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Giao thông - Vận tải
       Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
       Cập nhật12 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản được căn cứ

           Văn bản hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 2756/CHHVN-KHTC thực hiện Công văn 5070/BGTVT-TC

            Lịch sử hiệu lực Công văn 2756/CHHVN-KHTC thực hiện Công văn 5070/BGTVT-TC

            • 25/11/2011

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 25/11/2011

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực