Công văn 2757/BGDĐT-VP

Công văn 2757/BGDĐT-VP hướng dẫn khen thưởng công tác văn phòng do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2757/BGDĐT-VP năm 2013 hướng dẫn khen thưởng công tác văn phòng


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2757/BGDĐT-VP
V/v hướng dẫn khen thưởng công tác văn phòng

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2013

 

Kính gửi: Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh, thành phố.

Thực hiện công văn số 2233/BGDĐT-VP ngày 23 tháng 3 năm 2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc khen thưởng công tác Văn phòng hàng năm. Năm 2013 các Sở Giáo dục và Đào tạo cần chú ý một số vấn đề cụ thể như sau:

1. Hình thức khen thưởng: Bằng khen Bộ trưởng

a. Tập thể: mỗi vùng lựa chọn 01 đơn vị

b. Cá nhân: mỗi sở lựa chọn 01 cá nhân.

2. Hồ sơ, thủ tục và thời gian đề nghị:

a. Hồ sơ: thực hiện theo qui định tại công văn số 2233/BGDĐT-VP ngày 23 tháng 3 năm 2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn về khen thưởng công tác Văn phòng.

b. Thủ tục:

- Cá nhân do Sở Giáo dục và Đào tạo bình xét

- Tập thể do Vùng thi đua lựa chọn.

c. Thời gian nộp hồ sơ về Bộ Giáo dục và Đào tạo: chậm nhất vào ngày 04 tháng 5 năm 2013 (qua fax 0438694085 và qua đường bưu điện theo địa chỉ: Phòng Thi đua – Khen thưởng, Văn phòng Bộ Giáo dục và Đào tạo 49 Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội).

Để kịp thời động viên cán bộ, chuyên viên tiêu biểu trong công tác Văn phòng vào dịp Hội nghị trực tuyến về công tác Văn phòng năm 2013 (dự kiến được tổ chức vào tuần thứ 02 tháng 5 năm 2013). Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các Sở Giáo dục và Đào tạo nghiêm túc thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Bộ trưởng (để bc);
- Website Bộ GDĐT;
- Lưu VP, PTĐKT.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Đình Mạnh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2757/BGDĐT-VP

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2757/BGDĐT-VP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/04/2013
Ngày hiệu lực26/04/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 2757/BGDĐT-VP

Lược đồ Công văn 2757/BGDĐT-VP năm 2013 hướng dẫn khen thưởng công tác văn phòng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2757/BGDĐT-VP năm 2013 hướng dẫn khen thưởng công tác văn phòng
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2757/BGDĐT-VP
        Cơ quan ban hànhBộ Giáo dục và Đào tạo
        Người kýNguyễn Đình Mạnh
        Ngày ban hành26/04/2013
        Ngày hiệu lực26/04/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiáo dục
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 2757/BGDĐT-VP năm 2013 hướng dẫn khen thưởng công tác văn phòng

             Lịch sử hiệu lực Công văn 2757/BGDĐT-VP năm 2013 hướng dẫn khen thưởng công tác văn phòng

             • 26/04/2013

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 26/04/2013

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực